Skip to main content

Antalet övernattningar i Linköping ökade för trettonde året i rad!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 09:12 CET

För trettonde året i rad ökade antalet övernattningar i Linköpings kommun. Totalt genomfördes 493 393 gästnätter under året och tillväxten uppgick till 3,6%. Antalet övernattningar genomförda av svenskar förblev oförändrat i jämförelse med 2015 medan antalet utländska övernattningar ökade med 18,2%. För första gången översteg också antalet utländska övernattningar 100 000 under ett och samma år.

-2016 var återigen ett starkt år för Linköpings boendeanläggningar och framtiden ser ljus ut. Flertalet av hotellaktörerna har antingen inlett eller avslutat byggnationer som resulterat i fler tillgängliga rum. Exempelvis blir Scandic Frimurarhotellet klart till sommaren med 54 nya rum och det helt nya Box Hotel med 176 rum beräknas vara klart i början på 2018. Förhoppningsvis leder den utökade kapaciteten till att Linköping passerar en ny milstolpe med över en halv miljon gästnätter redan under 2017, säger Jörgen Nilsson, affärsutvecklingschef, Visit Linköping & Co.

Under 2016 uppgick antalet svenska övernattningar till 388 747 och antalet utländska övernattningar uppgick till 104 646. Över 56 000 övernattningar genomfördes i juli som är den månaden på året då Linköping har flest övernattningar.

-Att antalet utländska besökare har ökat märks tydligt på hotellen i Linköping. Dessutom har den starka evenemangshösten på Saab Arena och Linköping Konsert & Kongress bidragit till fler långväga svenska besökare, säger Roshan Malalatunga, Hotelldirektör Scandic Linköping och ordförande i Linköpings Hotellförening.

Källa: Statistiska Centralbyrån, inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem.

Kontakt

Jörgen Nilsson, Affärsutvecklingschef, Visit Linköping & Co, tel 013-190 00 71

Roshan Malalatunga, Hotelldirektör Scandic Linköping och Ordförande, Linköpings Hotellförening, tel 0709-735773

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare.