Skip to main content

Historiskt genombrott: Utländska turister spenderar mer i Sverige än svenskar utomlands

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 18:06 CET

För första gången någonsin strömmar mer valuta från utländska besökare in i Sverige, än vad svenska kronor spenderas utomlands av svenska resenärer. Färsk statistik från Riksbanken och SCB visar att utländska besökares konsumtion i Sverige har gett ett överskott på 100 miljoner kronor under tredje kvartalet.

VisitSweden, som marknadsför varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser utomlands, är glada över genombrottet.

-       Ett ökat inflöde och minskat utflöde av pengar relaterat till resor har lett till att underskottet av resevaluta har minskat stadigt de senaste åren och för första gången har nu resevalutabalansen blivit positiv. Det visar att Sverige börjar bli allt intressantare som destination, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden.

Fram till september i år ökade resandet till Sverige främst från Danmark, Norge, Finland och Italien, medan resandet från flera långväga destinationer har minskat under året. Det visar siffror från Tillväxtverket och SCB.

-       Sverige är inte längre lika anonymt som destination i Europa, även om mycket återstår för att stärka kännedomen hos våra målgrupper, fortsätter Thomas Brühl. Under sommaren har en svag kronkurs också fungerat som grädde på moset.

VisitSweden har under flera år satsat långsiktigt på riktad och digital marknadsföring av Sverige på 13 utlandsmarknader. Under sommaren har exempelvis kampanjer för Skåne rullat i Storbritannien, för Gotland i Finland och Tyskland och för hela Sydsverige i Danmark, den största satsningen någonsin på en enskild marknad.

-       Svenska upplevelser börjar bli mer konkurrenskraftiga genom aktiv produktutveckling, samtidigt som vi jobbar hårt på att öka tillgängligheten till Sverige. Vi hoppas nu att uppmärksamheten för Sverige är något mer än ett tillfälligt genombrott.


För mer information om VisitSweden www.visitsweden.com

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, tel 0705-25 04 56

 

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 13 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt.  VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Utländska besökare spenderar 91 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än exporten av personvagnar och järn och stål. Svensk turistnäring sysselsätter nästan 160 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2008.)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.