Skip to main content

Ökad turism skapar ljus i vintermörkret

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 08:59 CET

Trots en stark kronkurs och haltande världsekonomi fortsätter turismen till Sverige att växa rekordartat. Under augusti och september ökade turismen från utlandet med hela 13 respektive 12 procent och totalt under året har turismen hittills vuxit med 5 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Även de senaste årens höst- och vintersäsonger visar ett ökat resande till Sverige.

Den svenska kronkursen har stärkts med 10 procent det senaste året. Parallellt med oro i många av världens ekonomier, inte minst i euro-området och USA, hade man kunnat vänta sig minskat resande till Sverige. Men trots det kan VisitSweden presentera glädjande siffror från Tillväxtverket/SCB som visar på raka motsatsen. Turismen till Sverige ökar och en synnerligen stark tillväxt syntes under sensommaren och den tidiga hösten. De senaste årens ökande resande under höst- och vintersäsongen har också befäst Sverige som ett intressant resmål även utanför det man traditionellt menar med högsäsong.

–        Med en stark kronkurs parallellt med ekonomisk oro i vår omvärld har 2010 varit ett elddop för svensk turism. Trots att yttre faktorer har spelat emot oss, så har vi klarat oss över förväntan. Sverige har uppmärksammats som ett intressant alternativ för européer, amerikaner och ryssar, säger Thomas Brühl, VD på VisitSweden.

Strömmarna av turister till Sverige visar att Sverige är attraktivt under årets alla månader. VisitSwedens analyser visar att besökarna är intresserade av den typiskt svenska livsstilen, upplevelser i naturen från norr till söder och kulturutbudet i storstäderna.

–        Vårt ansvar nu är att se till att förstärka varumärket Sverige. Vi har lyckats få hit många turister, men nu ska vi fortsätta se till att ännu fler får upp ögonen för upplevelser i Sverige. Orsaken till framgången är förbättrad tillgänglighet med flyg, båt, bil och tåg, mer effektiv marknadsföring och träffsäker internationell marknadsföring samt ett antal starka destinationer, avslutar Thomas Brühl.

För mer information om VisitSweden | www.visitsweden.com/partner  

För ytterligare information | kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Bitte Olsson, informationsansvarig, tel 0705-25 04 56
Bo Söderström, informationsdirektör, tel 0739-44 73 91

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 13 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Utländska besökare spenderar nästan 94 miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än exporten av personvagnar och järn och stål tillsammans. Svensk turistnäring sysselsätter cirka 160 000 personer (räknat i helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2009.)

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera