Skip to main content

Sverigebloggandet om turism har ökat

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 10:10 CEST

Andelen av bloggandet som handlar om resande och turism i Sverige har ökat i de flesta länder. Det framgår i en undersökning från VisitSweden om Sverigebilden i bloggar och i sökningar på Google. Framför allt har en stor ökning skett i Norge, där bloggandet om Sverige som resmål har ökat kraftigt. Googlesökningar kopplade till Sverige domineras också av turismrelaterade ämnen i de flesta länderna. Via netnografiska studier får VisitSweden en tidig bild av de trender som gäller svensk turism. 

Det geografiska avståndet påverkar tydligt kännedomen om Sverige när det gäller turism. Närliggande marknader intresserar sig i högre utsträckning för dagsutflykter eller billig shopping, medan man framför allt i Tyskland och Nederländerna intresserar sig för friluftsliv och naturupplevelser. I USA och Kina är Sverige ett mer exklusivt turistmål och man har samtidigt en mer exotisk och onyanserad bild. Ofta besöks Sverige i samband med en större Europaresa. Ryska resenärer tycks ha Sverige och Finland som anhalter på samma resa.

Svensk mat har ökat i betydelse under det senaste året på de flesta marknaderna. Danska resenärer har blivit mer intresserade av skiddestinationer i Dalarna. Diskussionen i brittiska onlineforum visar vikten av bra flygförbindelser och där jämförs olika flygbolag och orter.

-          Den explosionsartade tillväxten av sociala medier har gjort en stor mängd användargenererad information tillgänglig på internet, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. Via våra netnografiska studier får vi en tidig bild av de trender som gäller svensk turism.

-          Internationell marknadsföring av ett land skiljer sig markant från traditionell produktmarknadsföring. En plats eller ett land är betydligt mer komplex, med många aktörer, invånare, beslutsfattare och händelser som påverkar platsens rykte och image. Konkurrensen med andra länder är knivskarp och det handlar om att nå genom bruset med budskapen. Sverige är fortfarande relativt okänt, men Sverigebilden är övervägande positiv.

-          Vi vill alla förmedla en positiv bild av Sverige, oavsett om det är exportindustri, investeringar, kultur, forskning, turism eller utbildning vi representerar. Målet för oss är att attrahera besökare, investeringar och kunskap till Sverige. Genom att kommunicera samma Sverigebild stärker vi varandras budskap.

VisitSweden har undersökt vad som skrivs i bloggar och vilka Sverigerelaterade sökningar som görs på Google i tolv länder. Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Kina och USA. Undersökningen gjordes under 2011 och en jämförelse är gjord med en studie som gjordes 2010.

 

För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Maria Ziv, Director of Marketing på VisitSweden, tel 0703-97 72 29, maria.ziv@visitsweden.com
Bitte Olsson, Corporate Communication Manager på VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com


VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.