Skip to main content

VisitSweden genomför förändringar till följd av minskat anslag - fokuserar på den globala resenären

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 15:18 CEST

VisitSweden fick i regeringens höstproposition ett tilläggsanslag på 30 miljoner kronor istället för som tidigare 50 miljoner kronor, det vill säga ett totalt anslag på 120 miljoner kronor. VisitSweden kommer att dra ner verksamheten efter denna nivå och fokuserar på privatsegmentet som driver mest gästnätter. Det innebär att anställda och konsulter beräknas minska med ca 20 personer från 110 personer. 

VisitSweden kommer att jobba vidare med kärnverksamheten, marknadsföring av Sverige och marknadsföring av destinationer på ett effektivt sätt. VisitSwedens affärsplan och strategier ligger fast. Det minskade statliga anslaget gör att VisitSweden väljer att kraftsamla mot främst privatsegmentet. Antal utlandskontor är oförändrat och VisitSweden verkar i 12 länder.

VisitSwedens huvudsakliga förändringar är:

  • Aktiviteter mot segmentet företagsmöten begränsas genom att dra ner på relationsmarknadsföringen mot agentledet. Mötesindustrin kommer dock fortsatt stödjas av VisitSwedens generella imagemarknadsföring av Sverige.
  • VisitSwedens medfinansiering i samarbetsprojekt och partnerskap med besöksindustrin kommer att fortsätta, dock med en lägre finansieringsgrad per partnerskap än tidigare.
  • VisitSwedens utvecklingsprojekt kommer att minskas.
  • Anställda och konsulter inom VisitSweden minskas med ca 20 tjänster.

-       Mot bakgrund av det förändrade budgetanslaget väljer vi att fokusera verksamheten, säger Thomas Brühl, vd VisitSweden. Vi tar bort vissa funktioner istället för att dra ned lite överallt. Vi kommer att lägga ned några projekt och skjuta en del aktiviteter på framtiden. Vi har försökt att fokusera på de aktiviteter som driver mest gästnätter och volym för att visa att vi är resultatorienterade i verksamheten. Detta är bakgrunden till att våra resurser fokuseras än mer på privatsegmentet.

-       Affärsplanen med våra strategier ligger fast, med fokus på valda positionsteman, privatsegmenten och partnerskapsarbetet, säger Thomas Brühl, vd VisitSweden.

 -       Denna neddragning är tråkig för svensk besöksnäring som investerar mer än någonsin i destinationsutveckling och marknadsföring på den internationella marknaden. Men vi ska inom VisitSweden göra vårt bästa för att skapa framgångsrik marknadskommunikation för Sverige och svensk turism, säger Thomas Brühl.

För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Bitte Olsson, pressansvarig VisitSweden, 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy