Skip to main content

VisitSweden och VisitSápmi i världens första överenskommelse om turismsamarbete för urfolk

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 10:07 CEST

VisitSweden och Svenska Samernas Riksförbunds turismorganisation VisitSápmi har gjort en överenskommelse om internationell marknadsföring av samiska upplevelser. Det är första gången i världen ett ursprungsfolk arbetar tillsammans med en nationell turismorganisation. Samarbetet ska leda till en bättre marknadsföring av äkta samiska upplevelser och ett stärkt varumärke för Sverige. 

Fiske i rena fjällsjöar, torkat renkött och kaffe vid brasan och klövjevandringar i vinterlandskap tillsammans med samiska värdar är unika upplevelser som kan locka de utländska resenärer som söker det utvecklande och exotiska. En ansvarsfull och hållbar samisk turism bidrar till att trygga samiska traditioner, kultur och livsstil.

VisitSweden och VisitSápmi har enats om riktlinjer i marknadsföringen kring etik, hållbarhet och kvalitet i marknadsföringen av samiska upplevelser. Samarbetet betyder i praktiken att VisitSweden ska sprida berättelser om samerna och marknadsföra samiska produkter och upplevelser på ett korrekt och trovärdigt sätt. VisitSápmi företräder samerna och tar del i VisitSwedens marknadsföring på de 12 prioriterade utlandsmarknaderna.

-       Samerna är ett av få urfolk i världen. Genom att bevara den genuina kulturen och samtidigt låta den vara tillgänglig för utländska besökare kan vi utveckla den samiska dragningskraften även i framtiden, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden. Att kunna marknadsföra dessa unika och kvalitetssäkrade upplevelser i samarbete med VisitSápmi stärker Sveriges varumärke mycket.

VisitSápmi ger VisitSweden tillgång till sina nätverk och sin kunskap om samisk turism. För att kunna erbjuda ett ökat utbud av hållbara och äkta samiska upplevelser som hjälper gästen att resa på ett ansvarsfullt sätt har VisitSápmi också börjat kvalitetsmärka företag som har en helhetssyn på och kan dela med sig av samisk livsmiljö. www.visitsapmi.com/sv/Sapmi-Experience

-       Trovärdig samisk turism måste styras av samer och utövas av samiska företagare. Vår satsning på VisitSápmi ger oss större möjligheter att utveckla samisk turism på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, vilket ökar kunskapen om samisk livsstil. Avtalet med VisitSweden och deras respekt för urfolk vid marknadsföring är unik i världen och hjälper oss mycket i det arbetet, säger Jörgen Jonsson, ordförande Svenska Samernas Riksförbund.  

På fredag den 12 oktober samlas urfolk från hela världen för att bilda World Indigenous Tourism Alliance, under Adventure Travel World Summit i Schweiz. Urfolk från Sverige, USA, Kanada, Nepal, Australien och Nya Zeeland är initiativtagare till en världsomspännande organisation för urfolkens turism. VisitSápmi, som företräder samerna i Sverige, är den enda organisationen som har officiellt stöd för urfolks turism på urfolks villkor från sitt lands nationella turistföreträdare.

 

För ytterligare information | kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Dan Jonasson, projektledare VisitSápmi, tel 070-346 56 06, dan.j@sapmi.se
Lennart Pittja, projektledare VisitSápmi, tel.070 – 688 15 77, lennart@sapmi.se  
Ulrika Hallesius, Director Corporate Public Affairs VisitSweden, tel 0704-200 900, ulrika.hallesius@visitsweden.com
Bitte Olsson, Corporate Communications Manager VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) www.visitsweden.com/partner 

VisitSápmi en turistorganisation skapad och ägd av Svenska Samernas Riksförbund. Ägare är samebyarna och sameorganisationerna i Sverige. VisitSápmi arbetar för att utveckla turism som genererar inkomster till samerna och samebyarna. Arbetet ska ske på ett för den samiska kulturen etiskt och ansvarsfullt sätt. Tillsammans med partners inom turism och andra näringar som har värdegrunder som kan förenas samarbetar de för att skapa en lyckad och hållbar satsning. www.visitsapmi.com/

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy