Skip to main content

Ansökningarna om skuldsanering från svårt skuldsatta minskar

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 07:07 CET

Trenden med stadigt ökande ansökningar om skuldsanering bröts under årets första halvår för första gången på tre år. Antalet ansökningar från svårt skuldsatta minskade då med 14 procent, visar statistik som Visma har sammanställt från Kronofogden. Trenden ser likadan ut i 19 av 21 län.

Minskningen i antalet ansökningar förväntas bara vara tillfällig, då många skuldsatta antas ha inväntat de nya reglerna kring skuldsanering som infördes första november.

De nya reglerna innebär vissa lättnader för den skuldsatte, vilket kommer leda till fler ansökningar om skuldsanering. Bland annat blir själva ansökningsprocessen enklare. Kronofogden kommer även att hjälpa den skuldsatte att fördela ut återbetalningar till borgenärerna. Dessutom blir två månader betalningsfria, juni och december.

– För oss som inkassobolag är säsongsvariationen tydlig och vi ser att juni och december är särskilt kärva för många. Förhoppningsvis kan fler nu fullfölja sina betalningsplaner. Men det är alltid viktigt att löpande se över och väga sina kostnader, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors.

Ökat antal ansökningar i två län
Antalet ansökningar om skuldsanering minskade under första halvåret från 5 832 till 5 024. I landets län pekar siffrorna nedåt i 19 av 21 län. Men två av länen, Gävleborg och Södermanland, går emot utvecklingen och fortsätter uppåt med sex respektive elva procent. Det län som i motsats minskar mest är Värmland, där antalet ansökningar sjönk med hela 44 procent.

– Hur mycket de nya reglerna kommer att påverka antalet ansökningar vid årets slut återstår att se men vi ser ingen minskning i antalet betalningsförelägganden som kommer in till Kronofogden enligt deras egna statistik, säger Maria Blomqvist.

Bilagor
Rankning: ansökningar om skuldsanering i länen
Faktaruta: om skuldsanering, tipslista till skuldsatta, tipslista till den som skickar fakturor

För mer information kontakta
Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors, 070-654 47 56, maria.blomqvist@visma.se

RANKNING: ANSÖKNINGAR OM SKULDSANERING I LÄNEN
Förändring i procent första sex månaderna 2016 jämfört med samma period 2015

1. Värmlands län -44 %
2. Västernorrlands län -36 %
3. Blekinge län -35 %
4. Hallands län -27 %
5. Dalarnas län -23 %
6. Kronobergs län -21 %
7. Jönköpings län -20 %
8. Västra Götalands län -19 %
9. Uppsala län -18 %
10. Norrbottens län -14 %
11. Östergötlands län -13 %
12. Skåne län -12 %
13. Örebro län -8 %
13. Gotlands län -8 %
13. Stockholms län -8 %
16. Kalmar län -6 %
16. Västerbottens län -6 %
18. Jämtlands län -4 %
19. Västmanlands län -1 %
20. Gävleborgs län +6 %
21. Södermanlands län +11 %

Totalt Sverige -14 %

FAKTARUTA: OM SKULDSANERING

Tips till dig som är skuldsatt:

- Upprätta och följ en detaljerad budget
- Kontakta fordringsägarna för en avbetalningsplan
- Sök hjälp hos budgetrådgivare i din kommun
- Se över vilka av dina levnadskostnader du kan minska

Tips till dig som skickar fakturor:
- Var proaktiv, gör en kreditupplysning innan leverans
- Låt det inte gå för lång tid mellan leverans och fakturering
- Upprätta tydliga avtal
- Ha fasta rutiner för fakturering

Varför skuldsanering?
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och ansökningarna var 2015 på rekordnivå. Ansökningarna på årsbasis har ökat stadigt sedan 2009. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld. För att beviljas ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig framtid. Fordringsägarna får i många fall nöja sig med att bara en del av skulden blir betald.

Det är långt ifrån alla svårt skuldsatta som ansöker om skuldsanering och ännu färre som får det beviljat men de nya reglerna kommer att underlätta vägen till att bli skuldfri.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument