Skip to main content

Ett år efter sänkningen av rot och rut: Varannan småföretagare upplever mer svartjobb

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 07:15 CET

Mer än varannan småföretagare i rot- och rutbranschen upplever att svartarbetet har ökat sedan reglerna för avdragen stramades åt för ett år sedan, visar en undersökning från Visma. Nästan lika många vittnar om sämre efterfrågan från kunder – och under 2016 försvann var tionde bolag i rotbranschen.

– Att skapa vita jobb var en av de främsta anledningarna till att rut- och rotavdragen infördes. Företagare arbetar långsiktigt, och då skapar kortsiktiga förändringar en oförutsägbarhet som skadar tillväxt och arbeten, säger Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson.

Den 1 januari 2016 sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Samtidigt halverades maxbeloppet för rutavdraget, från 50 000 kronor om året till 25 000.

Mer än varannan småföretagare, 55 procent, i Vismas undersökning upplever att svartarbetet inom rot- och rutbranscherna har ökat sedan de nya reglerna trädde i kraft.

Varannan småföretagare, 50 procent, uppger dessutom att efterfrågan från kunder har minskat i och med de nya reglerna. Var tredje, eller 33 procent, uppger att efterfrågan har fallit i mycket hög eller ganska hög grad.

– Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen. Därför behövs det en politik som gör att fler företag startas och inte försämrar förutsättningarna för branscher med bra tillväxt, säger Boo Gunnarson.

Under det år som gått med sänkta avdrag har 5 963 företag i rotbranschen försvunnit, enligt Skatteverkets statistik. Det motsvarar ungefär var tionde företag. De senaste årens stadiga tillväxt för rutsektorn bröts och antalet företag ökade där bara med knappt 800, trots att avdraget utvidgades till fler tjänster den 1 augusti.

Bilaga: Länsvis statistik över utförare av rottjänster.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Johanna Stier, pressansvarig Visma Spcs, 073-056 17 69, johanna.stier@visma.com

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via e-post till cirka 14 600 företag mellan den 8 och 14 september 2016. 1 100 företagare svarade på frågorna.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.