Skip to main content

Få företag väljer bort sin revisor

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:30 CEST

Regeringens förslag att avskaffa revisionsplikten för majoriteten av landets företag kommer inte att göra revisorerna arbetslösa. Bara 12 procent av företagen tänker sluta anlita revisor om och när regeringsförslaget blir lag sommaren 2010.

Det här framgår av Vismas effektivitetsbarometer, där företag av alla storlekar svarat på frågor om effektivitet, regelbördor och verksamhetsutveckling. 38 procent av företagen har ännu inte tagit ställning till om de ska överge sin revisor, medan 50 procent uppger att de tänker behålla revisorn.

Bekräftar bilden från annan studie
Resultatet liknar det som presenterades i en studie från Umeå universitet i somras. Den visade att 16 procent av de mindre aktiebolagen tänker välja bort revisionen.

Regeringens förslag innebär att bara 3-4 procent av landets aktiebolag skulle behöva ha revisor. Gränsen dras vid 50 anställda och en omsättning på mer än 83 miljoner kronor.

Förslaget har nyligen remissbehandlats och ett färdigt förslag beräknas bli klart för beslut i riksdagen nästa år. Den allmänna revisionsplikten skulle då kunna avskaffas som planerat den 1 juli 2010.

E-tjänster viktigare för effektiviteten
Vismas effektivitetsbarometer 2008 visar att andra frågor är viktigare för företagen än revisionspliktens vara eller inte vara. Det gäller inte minst elektronisk dokumenthantering, exempelvis e-fakturering. 62 procent anser att elektroniska tjänster är viktiga för deras konkurrenskraft och 55 procent att e-tjänster dessutom gynnar deras miljöprofil.

Räntan påverkar investeringsviljan
Effektivitetsbarometern visar bland annat också detta:
- Osäkerheten kring räntenivåerna påverkar investeringsviljan för 32 % av företagen och 21 % får problem om reporäntan går över 5 %.
- Omsättning och resultat förväntas öka i de flesta intervjuade bolagen (76 % respektive 79 %).
- 44 % ökade antalet anställda 2007 och 42 % räknar med att det fortsätter 2008.
- Utestående fordringar ökar hos 24 % av de tillfrågade företagen.

Vismas Effektivitetsbarometer 2008 presenteras i samband med Ekonomimässan i Stockholm 18-19 september. Detaljresultaten finns i den bifogade pdf-versionen av pressmeddelandet.

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy