Skip to main content

Fler startar eget igen – nyföretagandet ökade i november

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 14:46 CET

Under november ökade nyföretagandet i landet med 8,5 procent. Nästan 5.000 nya företag registrerades hos Bolagsverket. Det visar färsk statistik från nyhetstjänsten Visma Infoline.

De nya siffrorna innebär att antalet nya företag under hösten ökat med sammanlagt 8,8 procent. Det gör även att den nedåtgående kurvan för helåret börjar vända uppåt. Sedan årsskiftet är tappet 10,2 procent jämfört med drygt 12 procent för en månad sedan.

De regionala skillnaderna fortsätter att vara stora, men alltfler län hamnar på plussidan i månadsstatistiken. I oktober hade åtta län positiva siffror, i november ökade antalet till fjorton.

Två län utmärker sig med riktigt bra ökningar jämfört med november i fjol. De är Kronoberg (+50,0 procent) och Gävleborg (+46,8 procent). Kronoberg är också det första länet som visar en ökning för hela året (+2 procent sedan i januari).

I den nedre delen av tabellen finns nu tre mot förra månaden sex län med tvåsiffriga minskningar. De är Västernorrland (-19,3 procent), Norrbotten (-18,1 procent) och Gotland (-10,5 procent).

Hittills i år har närmare 50.000 nya företag registrerats i de vanligaste bolagsformerna aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Vid samma tid i fjol var antalet nyregistreringar drygt 55.000. Nettot är dock positivt, eftersom cirka 10.000 färre företag avregistrerats hittills i år.

– Höstens positiva trend visar att alltfler tar chansen att förverkliga sina affärsidéer trots att konjunkturen fortfarande är svajig. Det är positivt eftersom historien visar att många livskraftiga företag startats i så kallade dåliga tider. Med rätt stöd och inspiration vill och vågar fler starta eget, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

• Siffror län för län finns i den bifogade pdf-versionen av pressmeddelandet.

För mer information kontakta:
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs AB, 0705-20 01 30, rolf.dahlberg@visma.se
Lars Fredell, informationschef Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

För kommentarer till statistiken kontakta:
Mats Evergren, Jobs and Society NyföretagarCentrum, 0708-14 44 04, mats.evergren@jobs-society.se

Bifogade filer

PDF-dokument