Skip to main content

Jakt på rätt kompetens öppnar för outsourcing

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 08:30 CET

Nästan fyra av tio små och medelstora företag outsourcar en del av den interna administrationen. Den främsta orsaken till att företagen lägger ut verksamheten på andra företag är att rätt kompetens saknas internt. Kommuner outsourcar vanligen för att spara pengar. Det visar Vismas outsourcingbarometer, som bygger på en enkät till svenska företag och kommuner.

Företag och kommuner har olika motiv för att anlita externa tjänster. Företag anger oftast kompetensjakt som skäl till outsourcing. När kommunerna får samma fråga anger en majoritet, 53 procent, i stället att de lägger ut intern administration på företag för att spara pengar.

Välfärd istället för administration
– Det lilla företaget kan ha svårt att inrymma all nödvändig kompetens i den egna organisationen. En kommun däremot har en omfattande intern administration, som politikerna gärna sparar på till förmån för välfärdssatsningar, säger Magnus Hedlund, vd för outsourcingföretaget Visma Services.     

Av de företag som redan i dag outsourcar en del av den administrativa verksamheten bedömer 16 procent att de kommer att lägga ut mer av verksamheten på entreprenad under det kommande året. Bara 5 procent tror att de kommer att minska på den outsourcade verksamheten. Var tionde företag som i dag inte anlitar extern hjälp tror att de kommer att börja outsourca en del av verksamheten under de kommande tolv månaderna.

Brist på tid och rätt kompetens
De vanligaste orsakerna till att man har valt att lägga ut en del av verksamheten är att det saknas rätt kompetens internt, 39 procent, och att man vill få mer tid över till annat, 38 procent. Det vanligaste skälet till att man valt att inte outsourca en del av verksamheten är att man vill ha kontroll över hela verksamheten. Var fjärde, 25 procent, väljer att inte outsourca för att man tror att kostnaderna skulle öka.

– Att anställa personal med rätt kompetens eller att vidareutbilda redan fast personal kostar ofta mer än att outsourca en del av verksamheten till specialister, säger Magnus Hedlund.

Vismas outsourcingbarometer bygger på en enkät som genomfördes den 18-26 oktober bland samtliga kommuner och 2 900 små och medelstora företag i Sverige. 131 kommuner och 315 företag svarade på enkäten. Detta är andra gången outsourcingbarometern presenteras. Detaljerna från undersökningen finns i det bifogade PDF-dokumentet.

För mer information, kontakta:
Magnus Hedlund, vd för Visma Services, 08-693 90 71, magnus.hedlund@visma.se

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument