Skip to main content

Pris och användbarhet viktiga vid val av affärssystem

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:00 CET

Ju större verksamheten är, desto mindre avgörande är priset vid val av affärssystem. Men oavsett storlek vill sju av tio att systemet ska vara lätt att installera och använda. Det visar en undersökning från Visma.

Bland de mindre företagen svarade två av tre att priset på lösningen är en av de mest avgörande faktorerna. Priskänsligheten minskar när verksamheten växer. Endast en tredjedel av de riktigt stora organisationerna anser att priset är en viktig faktor.

Många aktörer, men fem stora
Den svenska marknaden för affärssystem består av många aktörer. Till 50 procent domineras den av fem leverantörer, varav Visma är en.

I undersökningen ställdes en rad frågor om de viktigaste faktorerna när man väljer affärssystem. Resultaten bygger på svar från verksamheter av olika storlek och i många branscher.

40 procent av de deltagande företagen och organisationerna är verksamma inom service- och tjänstenäringar. Vidare representerade en stor andel tillverkningsindustrin, logistikbranschen och offentlig sektor.

Bransch och storlek avgör
Undersökningen visar bland annat att valet av affärssystem i mångt och mycket påverkas av hur stor verksamheten är och i vilken bransch man finns. Tydligt blir också att nöjdheten med systemet varierar över åren, men enigheten är påfallande om att byte av affärssystem är ett stort steg.

“Att byta affärssystem i vår bransch är som ett hjärt-lungbyte på en springande patient”, noterade ett av de företag som deltog i undersökningen i en kommentar till enkätfrågorna.

Visma kunder mest nöjda
Undersökningen visar också att 75 procent av användarna är nöjda med sitt affärssystem och av dessa uppger 25 procent att de är mycket nöjda. Allra mest nöjda – nio av tio – var de som valt en lösning från Visma.

Om undersökningen
Enkäten genomfördes under perioden juni-september i år. Respondenterna ombads svara på tio frågor kring valet av affärssystem. Undersökningen baserar sig på 300 svar från hela Sverige. Deltagarna fördelade sig så här efter storlek:
> 100 anställda: 24 procent
25-100 anställda: 22 procent
10-25 anställda: 15 procent
1-10 anställda: 39 procent

För att ta del av hela undersökningen, kontakta
Hanna Nätt-Falkäng, marknadschef Visma Software, 0732-74 92 61, hnf@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hosting-partner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2010 uppgick omsättningen till 4 168 miljoner norska kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument