Skip to main content

Starkt Visma ökar både omsättning och resultat

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:19 CET

Nordens största leverantör av programvaror och tjänster på ekonomiområdet ökade sin omsättning med 21 procent och vinstmarginalen med 28 procent under 2006. Det sammanlagda försäljningsvärdet i koncernen uppgick till motsvarande drygt 2,5 miljarder svenska kronor.

- Vi är mycket nöjda med både omsättning och resultat, säger Vismas koncernchef Øystein Moan. Trots att fjolåret präglades av strukturella förändringar och en stor investering i marknadsprofilering, har vi kunnat hålla tempot uppe i hela verksamheten. Vi förväntar oss att den goda utvecklingen fortsätter – både i de nordiska länderna och på våra nya europeiska marknader.

2006 års omsättning redovisas till 2.306 miljoner norska kronor, vilket ska jämföras med 1.907 miljoner året innan. Av omsättningstillväxten svarar ökad försäljning, den organiska delen, för ungefär hälften (10 procent).

Den organiska tillväxten beror främst på en god utveckling på samtliga marknader och på att efterfrågan på Vismas produkter och tjänster fortsätter att öka.

Under 2006 växte Visma också genom förvärv, bland annat genom köpet av svenska Retail Business System (RBS) med 100 anställda. RBS är en viktig del av Vismas satsning på butiksdatalösningar för fack- och detaljhandel.

I början på det nya året förvärvades holländska AccountView, som levererar ekonomiprogram till små och medelstora företag samt till byråer. Förvärvet utgör en del av Vismas satsning på nya europeiska marknader.

För mer information kontakta:
Øystein Moan, koncernchef i Visma, tel +47 920 80 000
Vismas samtliga finansiella rapporter finns på www.visma.com

Bifogade filer

PDF-dokument