Skip to main content

Visma förvärvar det rikstäckande servicebolaget EssCom Service AB

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:05 CET

Visma Retail har förvärvat EssCom Service AB vilket innebär att kunderna inom detaljhandeln nu kan erbjudas service på plats genom Visma. EssCom har en rikstäckande service i Sverige med huvudkontor i Stockholm. De båda företagen har sen tidigare ett samarbetsavtal och förvärvet stärker serviceverksamheten i Vismas helhetserbjudande till ledande detaljhandelskedjor i Norden.

-Idag är det en nödvändighet att ha en stark organisation på plats ute i landet. Våra kunder är ledande handelskedjor med affärskritiska lösningar som kräver snabba åtgärder och service på plats. Visma kan retail och i kombination med EssComs väl etablerade organisation ute i landet med ansvar för bland annat Svenska Spels och ATGs spelterminaler kan våra kunder tryggt låta oss hantera hela deras lösning säger Peter Fischer, ansvarig för Retaildivisionen inom Visma.

Övertagandet gjordes per den 27 November och den förvärvade verksamheten kommer att anta namnet Visma EssCom. Visma blir med förvärvet en ännu mer komplett systemintegratör och ökar tonvikten på hårdvaruleveransen. EssComs organisation tillför en stark resurs- och kompetenstillgång vid stora utrullningar, löpande förvaltning, på-platsen-service, verkstadsservice och logistik.

Retaildivisionen inom Visma består av bolag i Sverige, Norge och Danmark och många av de ledande detaljhandelskedjorna i Norden återfinns på kundlistan. Med förvärvet av EssCom har divisionen 350 experter inom Retail och förväntade intäkter på cirka 500 MNOK på den nordiska marknaden 2010.

-För oss innebär Vismas övertagande att vi säkerställer en långsiktig tillväxt och ger oss möjlighet att fortsätta utveckla våra serviceerbjudanden till både befintliga och nya kunder säger Jan-Eric Litsmar, vd EssCom Service AB.

För mer information kontakta                                                                                  
Peter Fischer, Managing Director Visma Retail, Tel:+46 703 506 116
Jan-Eric Litsmar, vd EssCom Service AB, Tel +46 8 5030 5820

EssCom - Formerat för tuffa utmaningar och service i mästarklass
EssCom Service bildades 1993 och har som affärsidé att göra kundanpassade lösningar för underhåll, teknisk service och installationer av utrustningar inom elektronik och IT. EssCom Service har serviceansvaret för ett stort antal affärskritiska utrustningar placerade över hela Sverige såsom spelterminaler, biljettsystem, skrivare och IT i fordon. EssCom är en väl etablerad rikstäckande serviceorganisation som lever upp till högt ställda krav på kvalitet och utför årligen cirka 60 000 serviceärenden hos både nationella och internationella kunder. www.esscom.se

Bifogade filer

PDF-dokument