Skip to main content

Visma köper Retail Business System

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:25 CET

Visma köper det svenska företaget Retail Business System AB (RBS). Genom uppköpet etablerar sig Visma och RBS tillsammans som Nordens ledande leverantör av butiksdatalösningar till dagligvaruhandel och fackhandel, med en samlad omsättning på över 350 miljoner.


RBS är idag en ledande aktör med bred kundportfölj både inom dagligvaru- och fackhandel i Sverige. Genom sin 20-åriga historia har företaget tillsammans med sina kunder utvecklat användarvänliga och moderna butiksdatasystem för detaljhandeln. Det senaste verksamhetsåret omsatte RBS 90 MSEK med en rörelsemarginal på 7%. RBS kommer efter uppköpet att ingå som ett svenskt dotterbolag i Vismagruppen. Tillsammans etablerar dessa ett ledande nordiskt samarbete, där Visma och RBS fortsätter verka på sina respektive hemmamarknader och gemensamt offensivt satsar på nya marknader.

- Visma har genom uppköpet av Vestfold Butikk Data och Client Systems etablerat konkurrensmässiga fördelar inom detaljhandeln i Norge, säger Vismas koncernchef Øystein Moan. Med uppköpet av RBS blir vi en ledande aktör också på den svenska marknaden. Genom företagens tidigare samarbeten i flera olika projekt i Norden har vi lärt känna RBS som en mycket kompetent leverantör. Företaget har goda kundreferenser och spetskompetens inom sina tekniska plattformar.

- Som en del av Visma kan vi bättre utnyttja vår kompetens och koncentrera oss på det som är vår kärnverksamhet, säger Thomas Nordqvist VD RBS. Jag ser fram emot att ta tillvara på det bästa i båda företagens kompetens och erbjuda ännu bättre lösningar till våra kunder. Vi får också en finansiell ryggrad till att förverkliga våra ambitioner utanför Norden.

Mer om RBS:
Retail Business System AB (RBS) har sedan 1983 utvecklat och marknadsfört butiksdatalösningar för den svenska detaljhandeln. RBS utvecklar kassaapplikationer, lokala backofficelösningar och centrala lösningar för styrning av kedjeföretag inom detaljhandel. Tjänsteutbudet inkluderar även utrullningar och installationer, utbildningar, eftermarknadstjänster samt konsulttjänster avseende ekonomistyrning och CRM för detaljhandelsföretag. RBS har dag cirka 90 medarbetare med kontor i Norrtälje och Västerås och cirka 3000 butiker i hela Sverige står på kundlistan.


För mer information kontakta:
Visma ASA, koncernchef Øystein Moan, +47 9208 0000
RBS, VD Thomas Nordqvist +46 70 318 1115