Skip to main content

Visma störst på programstöd i utbildningen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:00 CET

Visma Spcs är nu inte bara den ledande leverantören av ekonomiprogram till landets småföretagare utan också den största aktören på området i landets skolor. Åtta av tio högskolor och universitet använder exempelvis program från Visma. Dessutom finns de välkända programmen i sju av tio skolor som deltar i Ung företagsamhet.

– På det här sättet får tusentals gymnasieelever och studenter praktisk kunskap i hur man arbetar med bokföring och annan redovisning i arbetslivet, säger Anette Citron, ansvarig för utbildningslicenserna hos Visma Spcs.

Kostnadsfritt för eleverna
För eleverna är programmen kostnadsfria att använda. Skolorna och universiteten betalar en smärre licensavgift. Den ger dem rätt att sprida programmen till de studerande, som också kan använda programmen hemma.

– Det senaste större avtalet tecknade vi för en kort tid sedan med Stockholms stads utbildningsförvaltning, berättar Anette Citron. Det avtalet ger eleverna tillgång till drygt tio av de mest använda programmen på marknaden, exempelvis Visma Administration och Visma Lön.

I linje med läroplanen
Visma Spcs har tagit ett helhetsgrepp om utbildningsfrågorna genom att träffa överenskommelser på flera olika nivåer inom skolans värld. För dessa aktörer är det numera också en konkurrensfördel att kunna erbjuda eleverna ekonomiutbildning kopplad till de mest spridda programmen ute i arbetslivet.

– Som marknadsledande aktör vill vi bidra till att elevernas utbildning knyts till företagens arbetssätt, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs. Det ligger också helt i linje med hur läroplanen påpekar vikten av att skolan ska ta vara på kunskaper och erfarenheter från samhället.

Visma Spcs har en marknadsandel på över 50 procent när det exempelvis gäller program för bokföring i mindre företag. Den breda representationen i skolvärlden stöds även av samarbeten med bokförlagen Liber och Studentlitteratur. Båda har program från Visma Spcs som utgångspunkt för läroböcker och övningsmaterial.

Läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser

För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Anette Citron, ansvarig skola och utbildning Visma Spcs, 0470-70 61 32, anette.citron@visma.se

Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.500 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts 1.000 personer.

Bifogade filer

PDF-dokument