Skip to main content

Vittra Gerdsken i samarbete med Friends

Nyhet   •   Mar 23, 2017 19:00 CET

Nätmobbing är ett stort och växande problem bland både vuxna och barn idag. Det kan vara svårt att upptäcka och svårt att veta hur man ska agera när man själv, eller någon i ens närhet utsätts för det. På Vittra Gerdsken i Alingsås vill man ge eleverna och de vuxna runt dem, kunskap i ämnet och verktyg att hantera det.

Värdegrundsarbete, och vikten av att vara en god vän och våga stå upp för sig själv, och andra, är viktiga inslag i elevernas på Vittra Gerdskens undervisning. När tillfället att vara med i ett samarbete på temat nätmobbing dök upp, uppmärksammades det av pedagogen Gabriella Drottz som såg till att skicka in en intresseanmälan från skolan. Vittra Gerdskens rektor Marie Haga förklarar varför.

- Ämnet är högaktuellt i samhället idag och är direkt kopplat till vårt värdegrundsarbete. Vi måste möta eleverna i deras vardag och ha kunskap om vilka plattformar de befinner sig på. Vad som sker och kan ske, såväl positivt som negativt. Vi behöver förstå och finnas där som intresserade, ifrågasättande, lotsande och ledande vuxna.

Skolans samarbete med Friends och Göteborgs universitet startade våren 2015, då de ansökte om att vara med i ett projektet som har till syfte att minska nätmobbing bland unga. Projektet drivs av Fil. dr Sofia Berne och professor Ann Frisén vid Göteborgs Universitet tillsammans med organisationen Friends. Skolor uppmanades att skicka in en ansökan och därefter valdes fyra av dem ut att delta. En av de fyra utvalda skolorna var Vittra Gerdsken och projektet startade hösten 2015 med att eleverna i årskurs 4-9 fick fylla i enkäter om sina erfarenheter av nätet. Enkäterna följdes sedan upp av workshops med eleverna i årskurs 9 som genomfördes av Psykologisstudenter från Göteborgs universitet. Eleverna i årskurs 9 fick därefter ha egna workshops med eleverna i årskurs 4. Tillsammans tog de fram ett material som ska användas av Friends i deras arbete mot nätmobbing.

I tisdags var det dags för nästa del i projektet då hela dagen ägnades åt temat nätmobbing. Bland annat fick eleverna se föreställningen ”Schysst på nätet”. För att minska kränkningar på nätet krävs dock mer än ökad medvetenhet hos eleverna. För att verkligen motverka det behöver även föräldrar och andra vuxna runt eleverna i skolan veta hur de ska upptäcka signalerna och agera när ett barn blir kränkt på nätet. Det handlar både om att lära sig mer om förebyggande arbete mot kränkningar, om att öka medvetenheten om ungas användande av nätet och ge föräldrarna konkreta verktyg för att bli en vuxen som barnet kan vända sig till med sin oro. Tisdagskvällen fortsatte därför med att Friends höll utbildningar för skolans medarbetare och föräldrar.

Projektet har varit mycket uppskattat av elever, medarbetare och föräldrar. Sara Persson har barn i verksamheten och är mycket nöjd med hela upplägget och över att få delta i "Friendsdagen".

- Det är verkligen roligt att få ta del av skolans jobb med dessa viktiga frågor. Vi har ett gemensamt ansvar, skola och föräldrar, att ge barnen förutsättningar att leva i denna nya IT-värld. Det var verkligen intressanta frågor Friends tog upp och jobbar med. Jag som förälder förstod hur jag kan bidra och hjälpa mina tjejer att ta ansvar för sitt agerande även på nätet.

De äldre elevernas lärare, Lennart Isaksson, anser också att utbildningen gett honom och eleverna nya insikter.

- En stor del av elevernas liv spenderas på Internet. För våra ungdomar är det en självklarhet att vara aktiv på nätet. Därför blir det för oss pedagoger mycket viktigt och en självklarhet att prata om uppförande på nätet, språkanvändning på nätet och hur man är en schystkompis på nätet, precis som vi pratar om hur man är det IRL (In Real Life). Att få ta del av Friends erfarenhet inom området är därför mycket värdefullt.

Enligt rektor Marie Haga markerar inte tisdagens Friendsdag något avslut på arbetet med nätmobbing, istället blir det fortsatta arbetet en naturlig del av skolvardagen. Rent konkret innebär det att man via onsdagarnas morgonsamlingar, som har fokus på livskunskap, kamratskap och värderingsövningar, ser till att hålla frågan om nätetikett och vett ständigt levande i elevgrupperna. De nya kunskaperna om nätmobbing och kränkningar via nätet kommer också få ett ökat utrymme i nästa års version av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy