Skip to main content

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelse

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 19:21 CET

I morgon delas kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola ut på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Utdelningen sker på Rikskonferens Bättre Skola som anordnas av SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.

– Vi har en prestigelös organisation på skolan där vi delar på ansvaret, och där vi har en direkt koppling mellan klassrummen och ledningsgruppen. Det är några av förutsättningarna för vårt kvalitetsarbete, säger Elin Möller som är rektor på Vittra Vallentuna.

Dessa faktorer, och många andra, har belysts i det omfattande analysarbete som SIQ har genomfört på Vittra Vallentuna och de andra nominerade verksamheterna. Under arbetet har examinatorer från SIQ dessutom besökt skolorna för att undersöka hur den dagliga verksamheten ser ut på plats. Analysen av Vittra Vallentuna presenterades sedan i en återföringsrapport som Elin Möller och hennes medarbetare fått ta del av.

Ledningsgruppens goda samarbete – en viktig förutsättning

SIQ lyfter bland annat hur ledningens arbete på Vittra Vallentuna bidrar till skolans höga kvalitet. Enligt Elin Möller har arbetet i ledningsgruppen på skolan utvecklats under flera år.

– Sedan jag började som rektor på Vittra Vallentuna för tre år sedan har ledningsgruppen bestått av i stort sett samma personer och det har gjort att vi har kunnat utveckla ett bra samarbete. Vi kom tidigt överens om vilka mål vi skulle fokusera på, berättar Elin Möller.

– Ledningsgruppen består av mig och arbetslagsledare och specialpedagog, och det gör att de kan lyfta frågor direkt från klassrummen till ledningen. Arbetslagsledarna är ju närmast sin egen verksamhet, men de har också ett helhetsperspektiv där de ser hela skolan.

Att bli granskade och analyserade av SIQ har haft flera fördelar, både för ledning och för lärare.

– Vi har kunnat sitta ner i skolans ledningsgrupp och diskutera hur vi kan använda resultaten för att utveckla arbetet för elever och medarbetare. Det har varit ett ypperligt tillfälle för analys och reflektion.

– En av de bästa delarna av arbetet som SIQ:s examinatorer gjort var när de besökte skolan för att ta del av arbetet i klassrummen och bland medarbetarna. Pedagogerna fick berätta om sina styrkor vilket är en stor skillnad från andra granskningar, som exempelvis Skolinspektionen gör, när fokus ligger på att peka på brister i verksamheten.

Täta kunskapsuppföljningar

Vittra Vallentuna arbetar efter den pedagogik och metodik som är gemensam för alla Vittras skolor, där läsåret är uppdelat i sex perioder. Dessa perioder används för att se till att alla elever får så bra förutsättningar att utvecklas som möjligt.

– I slutet av varje period, alltså var sjätte vecka, analyserar vi elevernas resultat och tittar på hur vi kan fördela de resurser vi har. Det kan ibland handla om att tillföra fler resurser i form av mer personal i klassrummen, men oftast kan vi fördela om de medarbetare vi redan har så att de kan göra insatser där de behövs just för tillfället, berättar hon.

– I periodanalyserna stämmer vi av var eleverna befinner sig i förhållande till målen för perioden och alla pedagoger får gå igenom eleverna och deras resultat tillsammans. På så sätt skapar vi förutsättningar för en samsyn, och för de äldre eleverna som har ämnesundervisning kan pedagogerna se och arbeta med skillnader i elevernas resultat i de olika ämnena. De diskuterar hur de kan möta varje elev och grupp i olika sammanhang. Det gör att vi får ett helhetsgrepp om alla elever.

Förutom ledningsarbetet och utvärderingarna framhåller Elin Möller kommunikationen på skolan som viktig för att säkerställa kvaliteten.

– Det måste finnas enkla kanaler som är samma för hela verksamheten. När de finns på plats är det lättare att se till att ingen fråga hamnar mellan stolarna eller glöms bort. Till exempel ska varje förälder kunna skicka e-post till någon av oss på skolan och känna sig säker på att det kommer fram till rätt person som sedan läser och agerar på innehållet, säger hon.

– Dessutom försöker jag se till att kontaktvägarna inne på skolan är så korta som möjligt genom att vara en närvarande rektor som arbetar så mycket jag kan ute bland barnen och eleverna.
Kontaktuppgifter:

Emelie Sporrong, kommunikationschef Vittra

Tel: 0708 791 984, emelie.sporrong@vittra.se

Vittra grundades 1993 och är idag ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 förskolor och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7500 barn och elever och har 800 engagerade medarbetare. Vi är ett värderingsstyrt företag med en bärande idé om att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vår pedagogiska riktning utgår från en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom såväl kunskap, lärande som personlig utveckling. Vittra ingår i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Läs mer om oss och hur vi arbetar på www.vittra.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.