Skip to main content

Hyforum 2004 i Kina: Volkswagen väljer syntetbränslen för att minska oljeberoendet

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:28 CEST

Volkswagen presenterade sin strategi för hållbar rörlighet för dagens och framtidens generationer vid den internationella konferensen Hyforum 2004 som hölls i Kina 25 - 28 maj. Bakgrunden till konferensen är Kinas snabba ekonomiska utveckling med ökande efterfrågan på fossila bränslen. I Volkswagens bränslestrategi inför framtiden har syntetiska bränslen den mest framträdande rollen.

Avgaskraven kommer att fortsätta att skärpas och efterfrågan på metoder för att minska bränslekonsumtionen kommer att påverka utvecklingen av nya bilar. Dessutom ökar fortfarande efterfrågan på energi samtidigt som tillgången på fossila bränslen till överkomliga priser minskar.

Att koncentrera sig på olja som huvudsaklig energikälla innebär därför stora risker inför framtiden, inte minst mot bakgrunden av den politiska osäkerheten i många av de oljeproducerande regionerna. Volkswagen har utformat en bränslestrategi för att finna alternativ som minskar oljeberoendet.

Synetiska bränslen
Flytande syntetiska bränslen som produceras från naturgas (GtL – Gas to Liquid), kol (CtL – Coal to Liquid) eller biomassa (BtL – Biomass to Liquid) spelar den viktigaste rollen i det här sammanhanget eftersom dessa bränslen kan produceras ur en rad olika primära energikällor.

Dessutom kan sådana bränslen användas i redan existerande biltyper, vilket leder till en omedelbar reduktion av avgasutsläppen. Ett fullskaletest som genomfördes i Berlin sommaren 2003 visade på en minskning av utsläppen NOx med 6 procent, medan CO och HC-utsläppen minskade med 91 respektive 63 procent och utsläppen av partiklar gick ned med 26 procent. En fördel med syntetiska bränslen är att man kan använda det existerande nätet av påfyllningsstationer, vilket har stor ekonomisk betydelse vid övergången till alternativa bränslen.

Ny motorteknik
Många av världens reserver av naturgas finns i områden där efterfrågan på energi är relativt låg. Reserver som hittills varit oekonomiska kan bli användbara genom GtL-processen för att producera dieselbränslen. Tack vare den extrema flexibiliteten i den kemiska tillverkningsprocessen, kan bränslets egenskaper anpassas för att passa nya motorteknologier. CCS (Combined Combustion System) som utvecklats av Volkswagen kombinerar bensinmotorns låga utsläppsnivåer med dieselmotorns låga bränsleförbrukning.

Under den andra etappen av Volkswagens bränslestrategi kommer biomassa (BtL) användas för att tillverka syntetiskt bränsle. Bränslet (SunFuel) är i praktiken CO2 neutralt och bidrar till en väsentlig minskning av CO2-utsläppen även vid oförändrad bränsleförbrukning. Även vid den här etappen är det en fördel att man kan tanka vid det nuvarande stationsnätet.

Bränslecellen
Det är sannolikt att de återstående problemen när det gäller infrastruktur och lagring av vätgas kommer att kunna lösas på lång sikt. Om de tekniska och ekonomiska hindren kan undanröjas räknar Volkswagen med att bränslecellsbilar drivna med vätgas, framställd ur förnyelsebara energikällor, kommer att produceras jämsides med bilar med förbränningsmotorer. Massproduktion av bränslecellsbilar, däremot, är inte trolig inom den närmaste 20-årsperioden.

Flytande syntetiska bränslen kompletterar därmed framtidens vätgasekonomi. Om vätgas, framtagen ur förnyelsebara energikällor, adderas till BtL-processen, fördubblas den positiva CO2-balansen. Det första steget i BtL processen kan också användas för att producera vätgas. Denna teknologi ger därmed bränslecellssystemen och vätgasekonomin den tid som krävs för att mogna och bli ett konkurrenskraftigt alternativ till avancerade förbränningsmotorer.

Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=40233

Ingemar Hellgren
Kontaktperson
08 553 865 61
Telefon

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.