Skip to main content

Närmare sex miljoner leveranser från Volkswagen-koncernen hittills i år

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 14:17 CET

Volkswagen-koncernen har återigen överträffat den globala bilmarknaden.
5,98 miljoner bilar har levererats till kunder världen över från januari till och med oktober i år. Det är en ökning på 12,4 procent jämfört med samma period 2009 (5,32). I oktober levererades rekordmånga – 612 200 – bilar vilket är en ökning med 9,8 procent. Tillväxten för den globala bilmarknaden stannade vid 4,5 procent under årets tionde månad.


- Vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förväntar oss att trenden håller i sig över de närmaste månaderna då vi systematiskt fortsätter med våra modellinitiativ, säger Christian Klingler, ansvarig för marknad och försäljning inom Volkswagen AG. Vi ser ut att nå en tillfredsställande leverans globalt det här året.

Volkswagen-koncernen rapporterar en fortsatt hög tillväxt på de växande marknaderna.

I Kina ökade försäljningen med 38,4 procent under de första tio månaderna till 1,65 miljoner bilar och för hela regionen Asia/Pacific ökade den totala leveransen med 39,1 procent till 1,83 miljoner bilar. I USA är motsvarande ökning 20,7 procent, från 245 000 till 295 900 bilar.

I Europa levererade man 2,78 miljoner bilar och ökade därmed med blygsamma 0,2 procent jämfört med 2009 medan den totala marknaden minskade med 3,1 procent.

Europas största biltillverkare intensifierade sin uppåtgående trend med 31,8 procent i Ryssland där koncernen levererade 105 000 fordon mot 79 700 förra året. I Västeuropa (exklusive Tyskland) ökade leveranserna med 13,8 procent. Tyskland som enskild marknad lider av sviterna efter reglerna med skrotningspremien, men Volkswagenkoncernen presterar ändå en lägre minskning (859 300, -19,7 procent) än marknaden totalt.

VW-koncernen överträffar den globala bilmarknaden och i Sverige kan Volkswagen Group Sverige (VGS) redovisa kraftiga ökningar. Mellan januari och oktober i år registrerades drygt 56 000 personbilar och närmare 9 000 transportbilar från VGS på den svenska bilmarknaden, vilket är en ökning med 34,1 procent (personbilsmarknaden) respektive 48,2 procent (transportbilar) jämfört med samma period förra året. I Sverige steg den totala bilmarknaden med 21,3 procent.


VW-koncernens leveranser (januari-oktober, 2010), märke för märke (ökning fr. 2009):

Volkswagen Personbilar: 3 780 000 (+12,2 %).
Audi: 916 900 (+16,4%).
Skoda: 638 200 (+11,9%).
SEAT: 285 200 (+0,04%).
Volkswagen Transportbilar: 349 000 (+17,4%).
VGS registreringar i Sverige (januari-oktober, 2010), märke för märke (ökning fr. 2009):
Volkswagen Personbilar: 29 901 (+55,4%)Audi: 13 665 (+36,9%).
Porsche: 398 (+54,3%).
Skoda: 10 089 (+66,6%).SEAT: 2 053 (+24,8%).
Volkswagen Transportbilar: 8 949 (+45,2%)


Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2009 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 46 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 21,4 procent av den svenska bilmarknaden. Dessutom sålde man 7 900 lätta transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 6,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2009.

Sveriges största bilimportör

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden. I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera