Skip to main content

Volkswagen-koncernen redovisar ett solitt resultat för perioden januari till september

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 15:34 CEST

Volkswagen-koncernens VD Matthias Müller
  • Försäljningsintäkter på 159,9 miljarder euro i nivå med föregående år
  • Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades med 1,1 miljarder euro och uppgick till 11,3 miljarder euro de första nio månaderna
  • Nettolikviditeten i Automotive Division robust på 31,1 miljarder euro
  • Engångsposter under de tre första kvartalen 2016 drog ner resultatet med 2,6 miljarder euro
  • Finansdirektör Witter: "Trots stora utmaningar och de negativa effekterna av dieselfrågan står Volkswagen-koncernen fortsatt på solid ekonomisk grund." 

Wolfsburg den 27 oktober, 2016 – Volkswagen-koncernen genererade ett rörelseresultat före engångsposter på 11,3 (10,2) miljarder euro under årets första nio månader, vilket motsvarar en ökning med 10,5 procent. Försäljningsintäkterna på 159,9 miljarder euro var i nivå med föregående år, och koncernens försäljningsmarginal före engångsposter uppgick till 7,0 (6,4) procent.

Resultatet under tredje kvartalet påverkades emellertid av ytterligare avsättningar i samband med dieselfrågan om 0,4 miljarder euro. För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet efter engångsposter till 8,6 (3,3) miljarder euro. Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (4,0) miljarder euro.

– Siffrorna för de tre första kvartalen visar den operativa styrkan hos våra varumärken inom Volkswagen-koncernen. Detta utgör en robust bas som vi kommer att utgå från under vår omvandling från biltillverkare till leverantör av hållbar mobilitet. Vi har lagt ut en övertygande plan för denna omvandling i vår "TOGETHER - Strategy 2025”. Vårt framtida program och de senaste kvartalsresultaten visar att Volkswagen-koncernen förblir fullt fungerande trots det nuvarande trycket, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

Koncernens finansdirektör, Frank Witter, betonade också att koncernens starka finansiella ställning är en mycket viktig faktor för fortsatta framgångar.
– Trots stora utmaningar och negativa effekter av dieselfrågan står Volkswagen-koncernen kvar på en solid ekonomisk grund. Vår nettolikviditet ger oss finansiell stabilitet för att aktivt utforma framtidens mobilitet och samtidigt hantera de ekonomiska konsekvenserna av dieselfrågan, tillsammans med de investeringar och utlägg som krävs för efterlevnad av CO2-krav och ny teknik. Särskilt effekterna av dieselfrågan kräver en systematisk, disciplinerad inställning till investeringar och kostnader. Ytterligare betydande produktivitetsförbättringar och lönsamhet är nödvändiga över hela koncernen. Märket Volkswagens "pakt för framtiden" är av avgörande betydelse för hela koncernens framtid, avslutar Frank Witter.

Koncernens rörelseresultat och försäljningsintäkter inkluderar inte verksamheten i de kinesiska joint venture-bolagen. Dessa bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och återspeglas därför enbart i det finansiella resultatet. Andelen av rörelseresultatet hänförligt till de kinesiska joint venture-bolagen till slutet av september 2016 förblev stabil på 3,6 (3,8) miljarder euro.

Framtidsutsikter

Förväntningarna är att Volkswagen-koncernens leveranser till kunder 2016 kommer att bli något högre än föregående år, trots ständigt utmanande marknadsförhållanden, med en växande volym i Kina. Beroende på det ekonomiska klimatet, växelkursutvecklingen och dieselfrågan räknar koncernen med att försäljningsintäkterna 2016 kommer att matcha föregående års nivå. När det gäller koncernens rörelseresultat före engångsposter, förväntas att försäljningsmarginalen kommer att vara i den övre delen av prognosintervallet 5,0-6,0 %.

Mer information finns i den internationella pressreleasen. Se bifogad PDF-fil (på engelska).

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2015 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 93 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 600 lätta transportbilar vilket är 28 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och en av landets största bildistributörer.

Volkswagen Group Sverige marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda, SEAT, Porsche - samtliga med starkt fäste på den svenska marknaden.

I Volkswagen-gruppen ingår också bland annat dotterbolaget Europcar, som är verksamt inom biluthyrning.

Från 1 januari 2002 är Volkswagen Group Sverige AB ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG, Europas största biltillverkare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.