This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Skolstarten kritisk för barn i trafik

Pressmeddelande -

Skolstarten kritisk för barn i trafik

Skolstarten är en kritisk period ur trafiksäkerhetssynpunkt. I slutet av augusti rör sig många nya skolelever på vägarna och det gäller att köra försiktigt. Först i 9–10-årsåldern är barn trafikmogna och redo att klara sig själva över trafikerade gator.

Ungefär en miljon barn i åldern 6-16 år börjar skolan denna vecka. Det innebär många nya skolelever i trafiken. Enligt Transportstyrelsen skadas varje år närmare 300 barn allvarligt i trafiken. Många olyckor sker sommartid nära inpå skolstarten då många barn rör sig på vägarna till fots, på cykel eller på moped.

- Som billist är det extra viktigt att vara uppmärksam omkring skolstarten i slutet av augusti. Bland annat gäller det att vara extra noga med hastighetsbegränsningarna vid skolorna samt vara försiktig vid övergångställen, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia Försäkringar.

Då barn inte är färdigutvecklade har de inte samma förutsättningar som vuxna för att klara sig i trafiken. Exempelvis är barns synfält snävare och förmågan att överblicka en trafiksituation sämre. Barn har dessutom svårt att uppskatta avstånd och hastighet hos andra trafikanter, samt att avgöra var ett ljud kommer ifrån då hörseln inte är fullt utvecklad. Det faktum att många barn är impulsiva och lekfulla kan även det vara en fara i trafiken.  

Många billister slarvar med hastighetsgränsen som ofta är 30 km/tim nära skolor. Enligt Trafikverket fick drygt 27 000 förare böter för att ha överträtt 30-gränsen under 2011. En fotgängare som blir påkörd i 30 km/tim jämfört med en som blir påkörd i 50 km/tim har betydligt större chans att överleva. Fortkörning och övergångställen är dock inte de enda riskerna för barn i trafiken. Fordon parkerade nära övergångsställen är även det en risk då förarna har svårt att se barn som stiger ut på gatan

Volvia, som i flera år arbetet aktivet med trafiksäkerhet för barn, har satt ihop en lista med säkerhetstips inför skolstarten.

 

Säkerhetstips inför skolstarten

  • Som billist är det viktigt att vara extra uppmärksam kring skolstarten i slutet av augusti. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna vid skolorna och var försiktig vid övergångställen.
  • Ta på de små barnen reflexvästar så att de syns bättre.
  • Följ ditt barn över trafikerade gator upp till 9-10 års ålder.
  • Uppmana ditt barn att alltid stanna vid övergångsstället och titta åt båda hållen oavsett om det grön gubbe eller inte finns något trafikljus.
  • Låt inte barnen slarva inte med cykelhjälmen. Det är lag på att barn upp till 15 år ska ha hjälm då de cyklar.
  • Tänk på att barn måste sitta säkert i bilen, med bälte och kudde eller bilbarnstol, även när de får skjuts en kort bit till skolan.

För mer information om Volvia och barnsäkerhet i bil, se www.volvia.se

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Bergfors, marknadschef Volvia
 Försäkringar
Mobil 0768-93 29 23
E-post: sofia.bergfors@volvia.se 

 

 

Fakta om Volvia
 Försäkringar
Volvia Försäkringar, som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia har i flera år jobbat aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge Finland och Danmark.

Ämnen

Taggar


Fakta om Volvia


Volvia, som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia har i flera år jobbat aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Presskontakt

Relaterat material