Skip to main content

Ny kollisionsvarnare med automatisk bromsning hjälper till att förhindra påkörningar bakifrån

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:16 CEST

* Collision Warning with Auto Brake - nu med automatisk bromsning om en påkörning bakifrån är oundviklig
* Adaptive Cruise Control och Distance Alert - hjälper föraren hålla ett korrekt avstånd till framförvarande fordon

Volvo Personvagnar fortsätter att tackla problemet med påkörningar bakifrån. Nu introduceras en kollisionsvarnare med automatisk bromsning (Collision Warning with Auto Brake) - ett förädlat system som innebär att bilen själv bromsar om en kollision med ett rörligt eller stillastående fordon är nära.
- Systemet kan betyda skillnaden mellan allvarliga personskador och mindre konsekvenser för de åkande i båda fordonen, säger Ingrid Skogsmo, som är chef för Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.
Det nya systemet blir tillgängligt i Volvo S80, V70 och XC70 i slutet av 2007.

Påkörningar bakifrån står för en tredjedel av alla rapporterade olyckor - och i mer än hälften av fallen bromsar föraren inte alls före krocken.
Den nya kollisionsvarnaren med automatisk bromsning inleder med att varna föraren och förbereda bromsystemet för panikbromsning. Om föraren inte reagerar trots varningen och en kollision är nära förestående aktiveras bromsarna automatiskt.
Systemet har en högre tekniknivå jämfört med den kollisionsvarnare med panikbromsassistent (Collision Warning with Brake Support) som introducerades 2006.

Kombination av radar och kamera
Det ursprungliga systemet, som introducerades i Volvo S80, är enbart radarbaserat. Den nya kollisionsvarnaren med automatisk bromsning använder både radar och en kamera för att upptäcka fordon framför bilen. Radarns räckvidd är 150 meter medan kameran ser 55 meter framåt.
Genom att använda så kallad Data Fusion för att kombinera radar- och kamerainformationen blir systemet mer effektivt.
- Eftersom systemet använder information från två källor, radar och kamera, ger det en så hög tillförlitlighet att det möjliggör automatisk bromsning om en krock är nära förestående. Systemet aktiverar den automatiska bromsningen enbart om både radarn och kameran är överens om att situationen är kritisk, säger Jonas Tisell, projektledare för Collision Warning with Auto Brake vid Volvo Personvagnar.
En av de viktigaste fördelarna med kameran är att systemet nu även kan upptäcka och varna för stillastående fordon med en bibehållet låg andel "falsklarm".
- Statistiken visar att hälften av alla påkörningar bakifrån är en krock med ett stillastående fordon. Detta innebär att det nya systemet täcker in dubbelt så många situationer som vårt nuvarande system med enbart radar, säger Jonas Tisell.
Systemet kan anpassas till olika förhållanden och körstilar via en meny med tre känslighetsnivåer i bilens informationssystem.

Börjar med en varning - och förbereder bromsarna
Om bilen närmar sig ett annat fordon bakifrån och föraren inte reagerar visas ett rött varningsljus på vindrutans så kallade head-up display. På samma gång ljuder en varningssignal. Detta hjälper föraren att reagera och i flesta fall kan en olycka undvikas.
- Varningen på vindrutan är mycket effektiv. Det röda ljuset ger samma instinktiva reaktion som när du ser ett bromsljus tändas på bilen framför, säger Jonas Tisell.
Om risken för en kollision ökar ytterligare aktiveras panikbromsassistenten. Avståndet mellan bromsbeläggen och bromsskivorna kortas för att ge kortare reaktionstid Det hydrauliska trycket i bromssystemet höjs också för att ge så effektiv bromsning som möjligt även om föraren inte trycker hårt på bromspedalen.

Automatisk bromsning ger lägre krockhastighet
Om föraren fortfarande inte bromsar och systemet räknar ut att en kollision är nära aktiveras bilens bromsar automatiskt.
Den automatiska bromsningen är konstruerad för att minska kollisionshastigheten så mycket som möjligt och därigenom minska skaderisken för de åkande i båda fordonen.
- En minskning av hastigheten i kollisionsögonblicket från 60 km/h till 50 km/h innebär att de åkande utsätts för cirka 30 procent mindre krockenergi. Detta kan betyda skillnaden mellan en allvarlig skada och mindre konsekvenser. Beroende på omständigheterna är det också möjligt att den automatiska bromsningen kan hjälpa till att helt undvika krocken, säger Jonas Tisell.

Adaptive Cruise Control (ACC)
Volvo Personvagnar har även utvecklat en adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control) som gör körningen bekvämare. Den hjälper föraren att bibehålla avståndet till fordonet framför. Systemet ger mer avslappnad körning när trafikflödet är ojämnt.
Den adaptiva farthållaren använder radar för att kontinuerligt mäta avståndet till framförvarande fordon. Systemet anpassar automatiskt hastigheten så att det önskade avståndet till fordonet framför förblir konstant.
Föraren aktiverar själv farthållaren, ställer in önskad maximal hastighet mellan 30 km/h och 200 km/h och väljer tidsintervall till framförvarande fordon. Det finns fem olika tidsintervall - från 1 till 2,6 sekunder - att välja mellan.
När radarsensorn upptäcker ett långsammare fordon framför bilen anpassas hastigheten automatiskt även om fordonets hastighet förändras.
- Eftersom den adaptiva farthållaren hanterar delar av den rutinmässiga körningen får föraren mer tid att fokusera på trafiken längre fram och kan på så sätt köra med större säkerhetsmarginaler, säger Jonas Tisell.

Distance Alert (DA)
Distance Alert är en annan bekvämlighetsdetalj som hjälper föraren att hålla avståndet till framförvarande fordon även när den adaptiva farthållaren inte är aktiverad.
Distance Alert aktiveras via en knapp på mittkonsolen. Precis som på den adaptiva farthållaren kan föraren välja mellan fem inställningar. Om tidsluckan till fordonet framför blir kortare än vad föraren valt får han eller hon information om detta via head-up displayen på vindrutans nedre del.
Om den adaptiva farthållaren kopplas på när Distance Alert är aktivt avaktiveras det senare systemet temporärt.
Både den adaptiva farthållaren och Distance Alert är konstruerade för att hjälpa föraren att bekvämt kunna följa eventuella lagkrav när det gäller avstånd till framförvarande fordon.

Systembegränsningar
Systemens tillgänglighet är beroende av antalet vägmarkeringar och deras kvalitet. Vägmarkeringarna måste vara klart synliga för kameran. Dåligt ljus, dimma, snö och extrema väderförhållanden kan innebära att systemet inte är tillgängligt.
För bilar sålda i Norden kommer det här systemet att ingå som en integrerad del i den adaptiva konstantfarthållaren.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Volvo Personvagnar introducerar ny teknik som varnar trötta och okoncentrerade förare

* Driver Alert Control - unik teknik för att varna trötta och okoncentrerade förare
* Lane Departure Warning - varnar föraren när bilen rullar över vägens mitt- eller sidolinjer utan uppenbar anledning

Flera studier visar att distraherade förare orsakar upp till 90 procent av alla trafikolyckor.
Därför introducerar Volvo Personvagnar nu systemet Driver Alert Control - med teknik som är en världsnyhet i personbilar. Systemet är konstruerat för att varna föraren när hans eller hennes koncentrationsnivå försämras, t ex under långa, monotona körpass.
Ett annat nytt system, Lane Departure Warning, varnar föraren om bilen korsar någon av vägmarkeringarna utan en uppenbar anledning.

Lane Departure Warning och Driver Alert Control igår båda i tillvalspaketet Driver Alert System som kommer att bli tillgängligt i Volvo S80, V70 och XC70 i slutet av 2007.
- Att bygga bilar som är säkra ute i den verkliga trafikmiljön är kärnan i vår säkerhetsfilosofi. När det gäller förebyggande säkerhetssystem har vi samma inställning som när vi tar fram ny teknik för krocksäkerhet. Med andra ord prioriterar vi ny teknik som kan ge betydande resultat ute i den verkliga trafikmiljön, säger Ingrid Skogsmo, som är chef för Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.
Med utgångspunkt i den ovan nämnda olycksstatistiken koncentrerar Volvo Personvagnar utvecklingsarbetet på teknik som effektivt bidrar till att undvika eller minska konsekvenserna av olyckor som orsakas av distraherade eller trötta förare.

Driver Alert Control (DAC) - en unik uppfinning
Omfattande studier av förarbeteende ligger till grund för Driver Alert Control - en världsnyhet som följer bilens uppträdande på vägen och som vid behov varnar okoncentrerade förare.
Trötta förare är ett globalt trafiksäkerhetsproblem. Enligt amerikanska NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) orsakas varje år cirka 100 000 olyckor i USA av förare som somnar bakom ratten. Dessa olyckor resulterar i att 1 500 förare och passagerare dödas och 70 000 skadas.
Situationen i Europa är liknande. Den tyska försäkringsorgansiationen GDV:s statistik visar att 25 procent av alla Autobahn-olyckor med dödlig utgång orsakas av trötta förare.
Med denna bakgrund är Volvos Driver Alert Control en viktig nyhet. Den riktar främst in sig på situationer där risken att förlora koncentrationen är störst och där en eventuell olycka kan få svåra konsekvenser. Det kan t ex vara en rak, lättkörd vägsträcka där föraren känner sig avslappnad och risken för att distraheras eller somna ökar. Systemet börja fungera i farter över 65 km/h och är aktivt så länge hastigheten överstiger 60 km/h.

Registrerar vad som händer på vägen
Driver Alert Control övervakar bilens rörelser på vägen och utvärderar om fordonet körs på ett kontrollerat eller okontrollerat sätt. Ingen annan fordonstillverkare använder denna typ av teknik, som är mycket tillförlitlig.
- Vi mäter inte förarens beteende eftersom detta kan variera från en person till en annan. Vi har i stället valt att fokusera på hur trötthet eller minskad koncentration påverkar körningen. Vårt system baserar sig på hur bilen uppträder på vägen. Detta ger en säker indikation på om något är på väg att gå på tok och systemet kan varna föraren innan det är för sent, säger Daniel Levin, som är projektledare för Driver Alert Control på Volvo Personvagnar. Han tillägger:
- Vi får ofta frågor om varför vi valt den här lösningen i stället för att övervaka förarens ögonrörelser. Svaret är att vi inte anser att tekniken för att mäta ögonens rörelser är tillräckligt mogen ännu.
Driver Alert Control kan även täcka in situationer där föraren ägnar för mycket uppmärksamhet åt sin mobiltelefon eller barn i bilen. Situationer som också äventyrar koncentrationen på körningen.
- Detta är en positiv bonuseffekt med vår teknik och den är möjlig tack vare att systemet tittar på bilens beteende snarare än människans, säger Daniel Levin.

Textmeddelanden och ljudsignaler
Tekniskt består Driver Alert Control av en kamera, ett antal sensorer och en styrenhet.
Kameran, som är monterad mellan vindrutan och innerbackspegeln mäter kontinuerligt avståndet mellan bilen och vägens mitt- och sidomarkeringar. Sensorerna registrerar bilens rörelser. Styrenheten lagrar informationen och utvärderar om föraren riskerar att förlora kontrollen över fordonet.
Om risken för detta bedöms vara hög varnas föraren med en ljudsignal. Dessutom visas ett meddelande på bilens informationsdisplay. En kaffekopp symboliserar uppmaningen att ta en rast.
Föraren kan dessutom få kontinuerlig information om sin koncentrationsnivå från bilens färddator. Utgångsläget är fem staplar och antalet minskar i takt med att körbeteendet blir allt mindre konsekvent.
- Naturligtvis har föraren själv alltid ansvaret för att ta rast när det behövs. Men ibland är man inte själv medveten om att man inte är alert nog för att köra säkert. Då kan Driver Alert Control hjälpa dig att fatta det rätta beslutet, t ex att ta en uppfriskande rast eller en tupplur på en rastplats, innan koncentrationsnivån hinner bli farligt låg, säger Daniel Levin.

Lane Departure Warning (LDW)
En fjärdedel av samtliga olyckor och en tredjedel av alla dödsfall på amerikanska landsvägar orsakas av singelolyckor där bilen kör av vägen. Detta är statistik som pekar på risken att förlora kontrollen över bilen även när förhållandena är goda.

Volvo Personvagnar tacklar problemet genom att introducera Lane Departure Warning. Systemet hjälper både till att förebygga singelolyckor och frontalkrockar som beror på tillfällig distraktion.
Volvo Personvagnars säkerhetsexperter räknar med att LDW-systemet kan hjälpa till att förhindra mellan 30 och 40 procent av den här typen av olyckor i hastigheter mellan 70 och 100 km/h.
LDW aktiveras med en knapptryckning på mittkonsolen och systemet varnar föraren med en mild ljudsignal om bilen korsar någon av vägmarkeringarna utan uppenbar anledning, t ex att föraren använder blinkers.
Även detta system använder en kamera för att övervaka bilens position mellan vägmarkeringarna. LDW aktiveras i hastigheter över 65 km/h och förblir aktivt så länge farten överstiger 60 km/h.

Systembegränsningar
Systemens tillgänglighet är beroende av antalet vägmarkeringar och deras kvalitet. Vägmarkeringarna måste vara klart synliga för kameran. Dåligt ljus, dimma, snö och extrema väderförhållanden kan innebära att systemet inte är tillgängligt.
För bilar sålda i Norden kommer det här systemet att ingå som en integrerad del i den adaptiva konstantfarthållaren.


Fakta & statistik

Trötthetsrelaterade olyckor
* Trötthet bidrar till betydligt fler trafikolyckor än man tidigare trott. Trötthet är en bidragande faktor vid 12 procent av alla kollisioner och 10 procent av alla akuta situationer där en olycka är nära att inträffa. (100 Cars Study, Virginia Tech)
* 45 procent av alla olyckor där föraren somnar inträffar i dagsljus. 50 procent sker i mörker och cirka 5 procent i skymningsljus. (NASS/CDS)
* Sömnrelaterade olyckor inträffar oftare utanför städer än andra singelolyckor. (Anna Anlund, VTI)
* Cirka 70 procent av alla sömnrelaterade olyckor inträffar på vägar där hastighetsbegränsningen ligger mellan 90 och 110 km/h. (Anna Anlund, VTI)
* Amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) beräknar att 100 000 olyckor per år i USA orsakas av trötta förare. I dessa olyckor dödas 1 500 personer och 71 000 skadas. NHTSA hävdar att risken för en olycka eller akut situation är mellan fyra och sex gånger större med en trött förare vid ratten.

Påkörningar bakifrån
* Påkörningar bakifrån är den vanligaste av alla olyckstyper. Enligt NHTSA är 29 procent av alla polisrapporterade olyckor en påkörning bakifrån.
* Vid mer än 50 procent av de ovan nämnda påkörningarna bakifrån har föraren inte bromsat alls före kollisionen.
* 90 procent av alla påkörningar bakifrån orsakas helt eller delvis av distraherade förare. (100 Cars Study, Virginia Tech)
* Olycksstatistik från Sverige, Tyskland och USA visar att 5 procent av alla svåra personskador orsakas av påkörningar bakifrån.

Avkörning
* Vid cirka 33 procent av alla olyckor i Volvo Personvagnars olycksdatabas har fordonet kört av vägen. Av dessa olyckor inträffar 75 procent på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller högre.
* Vid cirka 40 procent av alla olyckor med svåra personskador i Volvo Personvagnars olycksdatabas har fordonet kört av vägen. Av dessa olyckor inträffar 80 procent på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller högre.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy