Skip to main content

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2011

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 15:19 CET

”Volvokoncernen har det senaste decenniet haft en fantastisk utveckling”, säger Volvokoncernens vd och koncernchef Olof Persson.”Vi har byggt upp en affärsportfölj över hela världen, med starka varumärken, konkurrenskraftiga produkter och bra distributionskanaler. Vi tar nu nästa steg för att ytterligare ta tillvara möjligheterna i denna affärsportfölj. Bland annat ser vi en stor potential i att öka vår försäljning i Asien genom speciellt utvecklade och anpassade produkter för våra kunder i regionen.”

Volvokoncernens nya organisation för lastbilsverksamheten, med tre nya försäljnings-och marknadsorganisationer, syftar till att bättre utnyttja den globala potentialen hos produkter och varumärken. Vidare skapas en organisation för produktutveckling och inköp, och en organisation där all tillverkning samlas.

”Min avsikt med den nya organisationen är också att Volvokoncernen ska bli mer kostnadseffektiv och snabbfotad, med tydliga beslutsvägar och ökat kundfokus”, säger Olof Persson.

AB Volvos styrelse har tidigare beslutat om att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen för 2012. Ett av målen är att rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten och Volvo Penta varje år ska vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.

2011-11-08

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Wikforss, 031-66 11 27               

Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20111108 kl 14:45 .

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsatte år 2010 omkring 265 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy