Skip to main content

Välkommen på seminarium om Fria fiskvägar i Motala ström

Evenemang

08
OCT
Vreta Kluster, Järngården 13, 590 76 Vreta Kloster
  -

Välkomna alla med intresse av miljö, lokal utveckling samt hur vi använder energiresursen vattenkraft

Projektet ”Fria fiskvägar i Motala ström- och Svartåns avrinningsområde" presenteras för att informera om genomförandet av en stor förstudie om förutsättningar för att anlägga fungerande fiskvägar i nämnda vattensystem för att knyta samman avskurna ekosystem

Arrangör: Hushållningssällskapet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera