Skip to main content

Påminnelse: Välkommen på seminarium om fossilfritt lantbruk

Nyhet   •   Maj 12, 2014 15:49 CEST

Du som redan anmält dig, bortse från denna påminnelse.

Hur kan man med politiska beslut främja affärsmöjligheter på förnybar energi? Idag finns företag
som framgångsrikt redan agerat och tagit ställning för klimatet. Några av dem representeras
i dagens program. För dem är Sveriges satta klimatmål inga hinder, utan möjligheter till stärkt
konkurrenskraft. Klimatet och politiken förändras – kom och lyssna på hur näringslivet kan positioneras och göra affärer på det samtidigt.

Plats: Vreta Kluster, Järngården 13, 590 76 Vreta Kloster
Tid: Den 21 maj, klockan 11.45 – 17.30

PROGRAM
11.45 Lunch

12.45 Positionera lantbruket inför ett förändrat klimat, meteorolog Pär Holmgren
Förändrat klimat påverkar dränering, grödval och maskinanvändning.

13.30 Fossilfria Lantbruk – erfarenheter, investeringar och affärsmöjligheter
• Maskinanvändning och motorer – profilering, ekonomi, gårdshantering
• Spannmålstorkning och uppvärmning – investeringar, strategier
• Växtnäring och klimatpåverkan – Mogens Erlingsson från Yara Sverige
• Transporter och kundpåverkan – fossilfria råvaror, nya affärsmöjligheter
Fam. Varverud, Mattsson & Jacobsson/Elander berättar om affärsmodellen
Fossilfria Lantbruk jämte Clas Gustafsson, Helgenäs Bulktransporter AB.

Fika

15.20 Branschföreträdare berättar om sin syn på trender inom hållbara affärer
• MAX Hamburgerrestauranger AB - Pär Larshans, Hållbarhetschef
• Polarbröd AB - Johan Granberg, Inköps- & Logistikchef
• Perstorp Bioproducts AB - Susanne Eckersten, Produktchef

16.30 Vad säger politiken om affärer mot en fossilfri framtid?
Paneldebatt om företagsmöjligheter kopplat till minskat oljeberoende på landsbygden.
Debattörer: Roger Tiefensee (C), Johan Löfstrand (S), Kew Nordqvist (Mp), Per Erlandsson
(FoU-chef, Lantmännen Energi) och Erik Jacobsson (Fossilfria Lantbruk).

17.30 Avslutning

Fossilfria Lantbruk är ett projektsamarbete mellan AgroÖst, Energikontoret Östra Götaland, Kasta, Jolstad och Smedberga gård, med stöd från EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. Läs mer på www.fossilfrialantbruk.se. Aktiviteterna arrangeras i nära samarbete med LRF och Vreta Kluster.


Anmälan görs senast 16 maj till Maria Elmwall, via mail: maria.elmwall@energiost.se eller telefon: 0703-60 67 52.

OBS! Konferensen är kostnadsfri. Det bjuds på lunch och fika. Under förmiddagen
erbjuds studiebesök på gårdarna, läs mer på www.fossilfrialantbruk.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera