Skip to main content

Välkommen på öppna, korta föreläsningar med SLU, 15 resp 19 sept

Nyhet   •   Sep 10, 2014 14:50 CEST

SLU anordnar under vecka 37 en doktorandkurs kring Framtida markanvändning. Inom ramen för denna kommer flera olika föreläsningar att hållas, och några av dessa bedöms vara intressanta för en bredare målgrupp. Därför bjuder SLU i samarbete med AgroÖst nu in dig till två korta föreläsningar med bäring på framtiden och hur vi använder vår mark. Den ena tar höjd kring de stora förändringskrafterna och hur de påverkar oss i Sverige, den andra diskuterar framtiden som studieobjekt, vad kan vi egentligen veta? OBS; Föreläsningarna ges på engelska

Måndag 15/9 11.00-12.00, Lokal: Loftet, Vreta Kluster

Florian Kraxner, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Future agriculture and land use – an overview of global ecological, social and economic drivers and trends. Challenges and opportunities for Sweden?”

Florian Kraxner är biträdande programdirektör för IIASA: s program för ekosystemtjänster och Management (ESM). Florian Kraxner har arbetat på många olika universitet med både forskning och undervisning, inom olika områden som socioekonomi i skogsbruket, skogspolitik, bioenergi och förändrad markanvändning. Han har bland annat arbetat med frågor om kolbindning, klimatförändring och klimatanpassning i Europa. Sedan 2006 har han också varit gästforskare vid Institutet för miljöstudier (NIES) i Japan, där han arbetat med frågor om biomassa för bioenergiprojekt i ett program för ECO-modell cities.

Fredag 19/9 08.05-09.15, Lokal: Loftet, Vreta Kluster

Erik Westholm, Professor at Department of Urban and Rural development, SLU.

 “Researching the future: the future as a scientific field. An introduction to science based future studies”

Erik Westholm är kulturgeograf och professor i Nordisk och Europeisk landsbygdsutveckling. Programchef för den strategiska plattformen Framtidens Lantbruk (Future Agriculture, FA) som etablerar samarbeten, forskning och kommunikation över ämnesgränserna inom SLU. Erik Westholm är också professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Han är ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd. Den egna forskningen handlar om landsbygdsområdenas framtid; deras sociala och ekonomiska utveckling, om skogens och jordens framtid i ljuset av globala utmaningar. Han har ett särskilt intresse för framtiden som vetenskapligt fält; perspektiv, metoder, teori och olika genrer inom framtidsstudier. Framtidsstudier är viktiga; de är i bästa fall en länk mellan vetenskap och samhälle kring de alternativ som människan står inför, ett redskap för politik i vid bemärkelse.

Plats: Vreta Kluster, Stora Sjögestad Järngården 13, 590 76 Vreta Kloster.
För vägbeskrivning se: http://kartor.eniro.se/m/9J6NO

För mer information och anmälan, kontakta:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster, helene.oscarsson@vretakluster.se, 0703-197643
Thomas Norrby, SLU, Thomas.Norrby@slu.se, 0705-671889

Välkommen!

Arrangör: SLU i samarbete med AgroÖst

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy