Skip to main content

Välkommen på seminarium om Fria fiskvägar i Motala ström

Nyhet   •   Sep 29, 2014 09:56 CEST

Välkomna alla med intresse av miljö, lokal utveckling samt hur vi använder energiresursen vattenkraft!

Fria fiskvägar i Motala ström

Tid: Onsdagen den 8 oktober, kl 16:00 - 19:00
Plats: Vreta Kluster, Järngården 13, 590 76 VRETA KLOSTER


Under kvällen kommer vattenråden i Övre Motala ström och Motala ström sydväst, Tekniska verken i Linköping AB samt Hushållningssällskapet att presentera projektet ”Fria fiskvägar i Motala ström- och Svartåns avrinningsområde" för att informera om genomförandet av en stor förstudie om förutsättningar för att anlägga fungerande fiskvägar i nämnda vattensystem för att knyta samman avskurna ekosystem.

Huvudkonsulten Sweco kommer dels att presentera möjliga lösningar för fiskvägar samt en studie om möjligheten att effektivisera den befintliga vattenkraften trots anläggande av fiskvägar.
- Kort presentation av Hushållningssällskapet och vattenråden om projektet i sin helhet.
- Dag Cederholm och Peter Rivinoja redovisar möjliga lösningar för fiskvägar förbi vattenkraftverk.
- Jennie Molin och Anders Bard presenterar en studie om möjligheten att effektivisera den befintliga vattenkraften i Motala ström och Svartån.

Vi bjuder under seminariet på kaffe och kaka.

Seminariet är kostnadsfritt, ingen anmälan behövs.

För mer information kontakta Ola Helmerson, 0734-14 21 50 eller ola.helmerson@hushallningssallskapet.se

Projektet finansieras av Leader Folkungaland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy