Skip to main content

Fossilfria lantbruk och svenskproducerade drivmedel – gör oss oberoende av rysk olja

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:15 CEST

Det svenska lantbruket lägger tre miljarder kronor per år på inköp av fossila bränslen främst från Ryssland och Norge. Inom en ganska nära framtid kommer de norska exportvolymerna att minska drastiskt vilket skulle göra oss helt beroende av Ryssland. Projektet ”Fossilfria lantbruk” har utvecklat en modell för hur lantbruket kan ställa om från fossila till förnybara energikällor och därmed göra branschen oberoende av rysk olja.

Svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid. Projektet ”Fossilfria Lantbruk”, som drivs av AgroÖst och Energikontoret, har tagit fram en modell som bygger på erfarenheter från tre östgötska lantbruksföretag som har ersatt 90 procent av sin fossila energiförbrukning med förnybart.

– Projektet, som bygger på ett nära samarbete med lantbruksföretagen, visar att det går att med befintlig teknik ställa om till fossilfri produktion. Med lantbruket som ett gott exempel hoppas vi också på att inspirera andra branscher till liknande satsningar, säger Maria Elmwall, projektledare Energikontoret Östra Götaland.

Projektet har pågått under ett drygt år och nu finns en modell och en utbildningsserie framtagen. Den 21 maj hålls ett seminarium på Vreta Kluster, de gröna näringarnas arena i Östergötland, där resultaten presenteras och följs av en diskussion med branschföreträdare och politiker.

Minska koldioxidutsläppen med 950 000 ton
Sedan mitten på 70-talet har vi i Sverige lyckats minska vår oljeförbrukning med bibehållen tillväxt genom att ställa om vår el- och värmeproduktion från olja till förnybart. Vad gäller drivmedel för transporter och arbetsfordon finns det dock fortfarande en hel del kvar att göra. Inom landet har vi både produktion och förädling av råvaror till förnybara bränslen (RME, biogas, E85). En ökad användning genererar därför tillväxt inom svenskt näringsliv och investerar i utveckling av både teknik och svenskproducerade klimateffektiva bränslen.

– De åtgärder som vi genomfört på våra gårdar kan de flesta gårdar göra ganska enkelt. Bland annat har vi ställt om till förnybara drivmedel och förnybar energi för torkning, samt bytt till grön el och klimateffektivt mineralgödsel. Om alla svenska gårdar kunde ställa om sin produktion på liknande sätt skulle det totala koldioxidutsläppet minska med drygt 950 000 ton, vilket motsvarar vad ca 30 000 dieseldrivna traktorer släpper ut per år, säger Karin Varverud på Smedberga Backgård, en av de östgötska gårdarna som ingått i projektet.

Hållbarhet i fokus hos Max och Perstorp Bioproducts
Utöver minskade koldioxidutsläpp och minskat beroende av oljeimport har projektet haft som ambition att skapa möjligheter för svenska lantbruksföretag att utveckla sina affärer.

– Ett fossilfritt lantbruk innebär att vi även kan erbjuda fossilfritt producerade råvaror, vilket i likhet med ekologiska råvaror är värdeskapande. Vete, råg och raps som är producerade under fossilfria former kan skapa marknadsföringsvärde i andra företags klimatkoncept. Max hamburgerkedja och Perstorp Bioproducts är två företag som har fått upp ögonen för fossilfria råvaror, säger Karin Varverud.

EUs jordbruksfond
Projektet ”Fossilfritt lantbruk” finansieras av Jordbruksverket, genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektägare är AgroÖst och projektledare är Energikontoret Östra Götaland.


För mer information kontakta:
Maria Elmwall, Projektledare, Energikontoret Östra Götaland AB, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping
maria.elmwall@energiost.se
, tel 013-290992

Magnus Börjeson, Projektägare, AgroÖst, Järngården 13, 590 76 VRETA KLOSTER
magnus.borjeson@telia.com
, tel 0706-247494

Lantbruksföretagen som ingått i projektet:

Smedberga Backgård

Karin och David Varverud, tel 0142-414 59

Kasta Länsmansgård
Erik Jacobsson och Charlotte Elander, tel 070-59 49 33

Övre Jolstad
Johan och Maria Mattsson, tel 070-638 34 86

Vreta Kluster är växtplats för företag och organisationer som verkar inom de gröna näringarna. Det ligger i anslutning till det nybyggda naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster, utanför Linköping. Vreta Kluster är en ny kreativ mötesplats för grön FoU och affärsutveckling. I det första nybyggda huset finns plats för allt från utvecklandet av nya affärsidéer till kvalificerade konsultföretag. Här erbjuds plats för forskning, utbildning, företag, myndigheter och rådgivande aktörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.