Skip to main content

Östgötska insektsodlare inspireras av holländare

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 08:00 CEST

Vreta Kluster har precis fått igång en insektsodling där matavfall blir fluglarver som blir foder. Insekter har flera fördelar, inte minst som alternativ proteinkälla och djurfoder. Men än så länge är insekter endast godkänt som fiskfoder i svensk livsmedelsproduktion. I Holland har man kommit längre och representanter från Vreta Kluster, tillsammans med två fjäderfäproducenter och forskare från SLU, har besökt flera verksamheter i Holland för att lära sig mer.

Insektsfrågan är högaktuell. 2017 godkändes uppfödning och användning av utvalda insekter som råvara i fiskfoder. Insekter är en klimatsmart proteinkälla och förhoppningen från branschen är att det också blir godkänt för användning i annan djurproduktion, exempelvis till fjäderfä. De insekter som används är bland annat mjölmask och larv från Vapenflugan, så kallad BSF (Black Soldier Fly). Det pågår redan flera forsknings- och utvecklingsprojekt i Europa, där Holland ligger långt fram med både forskning och företagande. Även svenska SLU forskar på insekter som avfallsbehandlare och foder.

Gladare och friskare höns

Vreta Kluster har nyligen besökt insektsuppfödare på företaget Wadudu och insektslabb i Holland i syfte att studera de försök som görs med insekter i värphönsbesättningar. Hönsen får dels foder på insektsmjöl, men också levande larver i ströbädden där hönsen kan plocka dem. I princip skulle larverna kunna leva av gödseln men av regelskäl är det inte sannolikt att man kan föda upp larver på det viset. Men kan man på olika sätt ge levande larver kan det ge goda effekter på hälsan, även om det bara är mindre mängder, när hönsen får använda sina naturliga instinkter till födosök.

– Insekterna har en fantastisk potential för att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder. Från de holländska försöken lärde vi oss också att levande insekter i hög grad kan påverka värphönsens välmående genom att de får ökad sysselsättning och mer utlopp för sitt naturliga beteende. Det var tydliga och glädjande resultat. Tidigare har vi mest diskuterat möjligheten till klimatsmart foder och en ersättning till fiskmjölet, säger Per Lindahl, projektledare, Vreta Kluster.

Vreta Klusters larver tar hand om matsvinnet

Under våren fick Vreta Kluster sin första insektsodling i en tillfällig arbetsbod. I boden finns tiotusentals larver som snabbt växer sig stora på bland annat matrester från skolmatsalen på Vreta Utbildningscentrum. Huvudsyftet med insektsboden är att öka intresset för den här proteinkällan, bygga ett nätverk av olika branschaktörer i gröna näringar och lära sig mer. Planen är att insekterna, i ett första skede, ska användas i foder till abborrodling. Men framåt finns även tankar på att starta projekt med fjäderfäbranschen där intresset är mycket stort.

Samverkansprojekt

Insektsboden är ett samverkansprojekt mellan Vreta Kluster med Per Lindahl och Malin Alm som projektledare, Jesper Lindström på JL Utveckling, projektet Drivbänk och Vreta Utbildningscentrum. Projektet har också stöd av forskare på SLU som bidrar med kunskap och försörjer med nykläckta larver. Företaget Luda Farm har bidragit med uppkopplad övervakningsutrustning som sedan installerats av LantbruksIT, ännu ett klusterföretag som är delaktigt i projektet.

För mer information, kontakta: 

Per Lindahl, projektledare Vreta Kluster
per.lindahl@vretakluster.se
070-869 70 12

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag. Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.