Skip to main content

Stort mässintresse för att bli fiskbonde

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 10:31 CEST

Jason Bailey på VCO demar fiskodling på land

Möjligheten att odla fisk på land väckte mångas nyfikenhet under Elmia Lantbruk. Framförallt hos lantbrukare som har tomma byggnader som kan utnyttjas, som går igång på hållbarhetsfrågor och som gärna kompletterar sitt lantbruk med ytterligare en näring.

På den svenska landsbygden finns många outnyttjade byggnader där man skulle kunna odla fisk. De nyfikna besökarna hos Vreta Kluster och VCO, Vattenbrukscentrum Ost, fick på Elmia lära sig mer om hur man kan fylla tomma lokaler med ett hållbart vattenbruk, där slamresterna tas tillvara i odlingen och vattnet återcirkuleras.

Per Lindahl, projektledare på Vreta Kluster, är glad över det stora intresset för att bli fiskbonde och menar att det här är ett koncept som bland annat passar bra för den som funderar på utveckling eller letar efter en ny syssla i sitt företag. Odlingsexperterna Jason Bailey och Ola Helmersson från VCO fick många tillfällen att förklara för nyfikna mässbesökare.

– Vi ser ett stort intresse hos många som vill hitta ytterligare projekt till sin gård, fiskodling passar perfekt som bisyssla. De stora fiskodlingsverksamheter som finns i Europa idag gör ett viktigt arbete men vi ser att många fler skulle kunna driva mindre anläggningar, inte minst som kompletterande sysselsättning, säger Per.

Behöver diskutera förutsättningar
Landbaserad odling av fisk och skaldjur är ett modernt och lönsamt sätt att få fram färsk fisk. Det finns gott om tomma byggnader och många lantbrukare som söker nya, hållbara näringar. Vreta Kluster och VCO hoppas kunna bygga en demoanläggning i Vreta utanför Linköping och jobbar på många sätt för att sprida kunskap och information.

– Vi vill stimulera framväxten av en ny bransch för lokal livsmedelsframställning. De flesta lantbrukare kan relatera till den här typen av system, likheterna är många mellan fiskodling och gris- eller kycklingproduktion och man kan se potentialen. För att branschen ska kunna växa behöver vi diskutera foderfrågor, marknadskanaler och affärsmodeller. Vi på Vreta Kluster och VCO vill vara en arena för de diskussionerna och hjälper gärna till med stöd och kompetens, säger Per Lindahl.

För mer information
Per Lindahl, Projektledare Vreta Kluster
Per.lindahl@vretakluster.se
070-86 97 012

Vreta Kluster finns till för alla som arbetar inom gröna näringar, dvs Jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Vreta Kluster är en arbetsplats och en mötesplats men också ett centrum för affärs- och teknikutveckling. Verksamheten finansieras primärt av Region Östergötland, Linköpings kommun och med medel från Europeiska Strukturfonden och Tillväxtverket via projektet Växtzon.

Växtzon är ett samverkansprojekt mellan fem län i Östra Mellansverige (ÖMS) - Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. Projektets syfte är utveckla en gemensam struktur för att stödja tillväxtföretag. Projektet drivs av nio företagsinkubatorer och Science Parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro.

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag. Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy