Skip to main content

Vreta Kluster expanderar

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 08:00 CET

De gröna näringarna omsätter omkring 13 miljarder kronor i Östergötland. Sedan två år har branschen sin egen mötesplats – Vreta Kluster. På kort tid har klustret etablerats och fyllts med hyresgäster och besökare. Till årsskiftet står nästa kontorshus klart för inflyttning.

De gröna näringarna (växtodling, djurhållning, mat, energi, skog och vattenbruk) är en viktig motor i Östergötland. Här finns 3600 jord- och skogsbruksföretag och 160 livsmedelsföretag som tillsammans omsätter 13 miljarder.

– Vi märker av att intresset för mat och djurhållning blir allt större hos allmänheten, och det gynnar de gröna näringarna i Östergötland, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.

Klart för inflyttning
Idag huserar 21 företag på Vreta Kluster och hittills har man haft över 9000 besökare. I det nya huset, som nu står klart för inflyttning, finns plats för ytterligare 55 kontor och en stor mötessal som möjliggör möten med upp till 120 deltagare.

– Vi håller på att skapa det naturliga kompetens- och utvecklingscentrum som branschen behöver. Här möts företagande och forskning i öppen innovationsmiljö som många gånger leder till nya affärsmöjligheter och affärsidéer, säger Helene Oscarsson.

Välkänt enligt färsk undersökning
Enligt en färsk undersökning är Vreta Kluster välkänt, inte bara i branschen, utan även bland linköpingsborna generellt – nästan fyrtio procent av linköpingsborna känner till Vreta Kluster och de verksamheter som bedrivs där. 

– I de intervjuer som genomfördes bland branschföreträdare är det tydligt att klustret är uppskattat och att man ser oss som det kompetenscentrum och mötesplats som vi vill vara, säger Helene Oscarsson.

Möjlighet att provbo
För att det nya huset ska fyllas lika snabbt som det första går Vreta Kluster ut med ett erbjudande till utvalda företag och organisationer inom de gröna näringarna att ”provbo” på klustret under en månad.

– Vi kommer att genomföra ett antal marknadsföringsaktiviteter där möjligheten att ”provbo” är en del. Även om många i branschen känner till oss och har varit här på besök så vill vi att fler ska få känna på hur vardagen här ser ut och vilka möjligheter det kan skapa, avslutar Helene Oscarsson.

För mer information kontakta:
Helene Oscarsson, koordinator Vreta Kluster
helene.oscarsson@vretakluster.se
0703-19 76 43

Vreta Kluster är växtplats för företag och organisationer som verkar inom de gröna näringarna. Det ligger i anslutning till det nybyggda naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster, utanför Linköping. Vreta Kluster är en ny kreativ mötesplats för grön FoU och affärsutveckling. I det första nybyggda huset finns plats för allt från utvecklandet av nya affärsidéer till kvalificerade konsultföretag. Här erbjuds plats för forskning, utbildning, företag, myndigheter och rådgivande aktörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera