Skip to main content

”Telegram från Medborgare Kees – 14 legendariska album 1964-1987”

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:00 CET

Cornelis viktigaste album samlas i box.

Cornelis Vreeswijk är  alltid högaktuell. Men denna höst är den svensk-holländske nationalpoeten extra mycket i rampljuset. En redan på förhand mycket uppmärksammad långfilm om hans liv, kort och gott kallad ”Cornelis”, har premiär 12 november . I samband med detta påminns vi åter om storheten och bredden i Vreeswijks musikaliska verk, den 24 november släpps boxen.

För att understryka just bredden och djupet i Cornelis musik släpper Metronome/Warner lagom till filmpremiären en box som samlar Vrewswijks viktigaste album. För urvalet står musikjournalisten Lars Nylin, som på 90-talet arbetade med bl.a. Vreeswijk-utgivning på Metronome. Denne säger om tankegången bakom boxen:

- Det finns en fantastisk ”vanlig” box så denna gång ville vi summera albumartisten Corrnelis. Men hans produktion var mäktig, det har släppts över 40 album på fjorton bolag i fem länder. Så det var en omöjlighet att samla allt. Beslutet blev att samla vad expertisen brukar peka på som hans bästa album. Det kunde blivit allt mellan 10 och 16-17 titlar, till sist enades jag och Metronome om 14 album, vilket kändes som en bra kompromiss.

Kärnan i den nya boxen utgörs av utgivningar på bolagen Metronome och Philips under åren 1964 – 1978. På de albumen presenterade Vreeswijk majoriteten av sina mest älskade sånger. Men i boxen finns även några lite mer udda titlar, som hans kanske mest politiska album – ”Istället för vykort ” från 1973 – liksom hans sista album -  ”Till Fatumeh – Rapport från de osaligas ängder” som spelades in strax innan Vreeswijks bortgång 1987.

För mer information, eller vid frågor, vänligen kontakta Malin Persson. 08 7522677 alt. malin.persson@warnermusic.com

Warner Music International, a leading company in national and international repertoire operates through numerous international affiliates and licensees in more than 50 countries.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera