Skip to main content

Lärlingsprojekt förskola i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:42 CET

WÄST-BYGG genomför ett lärlingsprojekt tillsammans med Göteborgs Stad/lokalsekretariatet och en lång rad intressenter. Projektet innebär att ett antal – omkring 15 – byggelever får den lärlingspraktik som är nödvändig för att få en komplett yrkesutbildning.
I förlängningen bidrar man också till att nå ett annat större mål d v s att det i framtiden finns tillräckligt kvalificerad arbetskraft inom byggsektorn.

Den 9 februari tas det första spadtaget till en ny förskola i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Projektet drivs av lokalsekretariatet i Göteborgs Stad och har arbetsnamnet Öster om Bellevue. Det är en förskola med fyra avdelningar i ett plan om cirka 900m kvadratmeter som ska byggas. Dessutom byggs komplementbyggnader i form av förråd, väderskydd och återvinningshus.
Projektering påbörjades i december 2009 och markarbetena beräknas starta under februari 2010. Byggnaden ska vara klar att tas i bruk vid årsskiftet 2010/2011.

Mer information om projektet får du av Jörgen Johansson, VD WÄST-BYGG 033-233000 eller Claes Johansson, direktör lokalsekretariatet i Göteborgs Stad 0705-77 83 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy