Skip to main content

Kan vi avstå ytterligare en kopp kaffe för att Afrikas befolkning ska få rent vatten att dricka?

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:19 CEST

Biståndet till vatten och sanitet i Afrika söder om Sahara uppgår varje år till mindre än 17 kronor per person, dvs. mindre än vad en kopp kaffe kostar, visar en ny rapport från WaterAid och Development Initiatives.

- Det är tydligt att utvecklingsländerna och deras samarbetspartners måste öka sina investeringar avsevärt om världens fattigaste människor ska få tillgång till rent vatten att dricka och hållbara och drägliga sanitetslösningar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige och fortsätter: I ett läge där diarré varje år skördar fler barns liv än aids, malaria och mässling tillsammans, bör alla regeringar vidta omedelbara åtgärder för att se till att tillräckliga medel satsas på detta område.

Rapporten, Addressing the Shortfall: The urgent need for increased and better targeted aid to the water and sanitation sector, lanseras i anslutning till att experter från hela världen samlas i Stockholm för den årliga World Water Week på Stockholmsmässan. På basis av rapporten uppmanar WaterAid utvecklingsländer och givare att öka de medel som satsas på vatten och sanitet samt inrikta finansieringen mer effektivt så att den i större utsträckning gagnar världens fattigaste människor. Med 783 miljoner människor som saknar tillgång till vatten och 2,5 miljarder som saknar tillgång till grundläggande sanitet, dras slutsatsen att vad som i dagsläget satsas på sektorn är långt från vad som krävs för att åstadkomma en verklig förändring. 

I rapporten konstateras också att det är ett problem att biståndet till vatten och sanitet inte går till de geografiska områden där behoven är som störst. Till exempel så fick mellan 2008 och 2010 de 27 länder som svarar för 90% av dödsfallen relaterade till diarré (främst orsakade av smutsigt vatten, otillräcklig sanitet och dålig hygien) endast 39% av biståndet till vatten och sanitet.

Vad gäller Sveriges åtaganden i form av bilateralt bistånd till vatten och sanitet så visas i rapporten att det minskade med 4% mellan 2000-02 och 2008-10. Under perioden 2000 och 2010 så har Sveriges bilaterala bistånd till vatten och sanitet varit lägre volymmässigt jämfört med det bilaterala biståndet till andra sektorer som t.ex. utbildning och hälsa. År 2010 användes 321 miljoner kronor av Sidas bistånd till insatser inom vatten och sanitet, vilket motsvarar 2,1% av myndighetens totala utbetalningar.

Därför föreslår WaterAid följande åtgärder för att hantera den globala vatten- och sanitetskrisen:

  • Dubbla det globala biståndet till vatten, sanitet och hygien för att investera ytterligare 10 miljarder USD per år.
  • I större utsträckning rikta stödet till de geografiska områden där behoven är som störst, till Afrika söder om Sahara, Sydasien och vissa länder i Stillahavsområdet i synnerhet.
  • Ge stöd som bidrag snarare än lån till låginkomstländer, och i större utsträckning fokusera på grundläggande tjänster för landsbygden och fattiga områden i städerna.
  • Stödja länders förmåga att mer effektivt hantera det bistånd som satsas, genom investeringar i människor, kunskap och processer i utvecklingsländer.

För mer information, kontakta Ulrica Giltze, kommunikationsansvarig WaterAid Sverige, på mail; ulrica.giltze@wateraid.se eller 08-677 30 23, mobil 073-661 22 85

Den fullständiga rapporten analyserar trender i biståndsflödena till vatten och sanitet mellan 2000-2010 och omfattar också detaljerade profiler av några av bidragsgivarna inom denna sektor, inklusive: Australien, Frankrike, Tyskland, Japan, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA, Afrikanska utvecklingsfonden, Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska unionen, och Världsbanken (IDA).

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Den internationella organisationen arbetar i 27 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet med att förändra liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, hygien och sanitet. Under de senaste 30 åren har WaterAid nått närmare 16 miljoner människor med rent vatten och sedan 2004, 11 miljoner människor med sanitet. Läs mer på www.wateraid.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy