Skip to main content

Felaktig sammankoppling med fasadsystemet Serporoc i artikel ”Ny byggmetod ger risk för mögel”

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 07:00 CEST

Serporocsystemet är ett säkert, utprovat och certifierat fasadsystem

Under de senaste dagarna har slutsatserna från en artikel som ursprungligen publicerades i Ny Teknik 12/9 2019 under rubriken ”Ny byggmetod ger risk för mögel”, publicerats även på andra platser. Webers Serporocsystem kan felaktigt sammankopplas med resultaten av den rapport från AK-Konsult/Polygon som utförts på uppdrag från Villaägarna och som ligger till grund för artikeln.

Då man mot bakgrunden av artiklarna kan få uppfattningen att det finns risker eller brister i Webers Serporocsystem, vill vi med detta kraftfullt understyka, att Serporocsystemet är ett säkert, utprovat och certifierat fasadsystem, som på intet sätt kan sammankopplas med de risker och generella konklusioner, som artiklen och rapporten kommer fram till.

Artikeln hänvisar till en ”Ny byggmetod” men slutsatserna i densamma baseras på simuleringar utförda på en konstruktion med material/produkter som Weber inte använder i Serporocsystemet. Konstruktionen som simuleringarna bygger på kan inte på något sätt jämföras med Webers Serporocsystem där ett flertal av produkterna är specifikt anpassade för att möta de högt ställda kraven gällande fuktsäkerhet,brandsäkerhet,energiprestanda och ljudreduktion.

Simuleringarna i rapporten innehåller även flertalet andra generaliseringar och är utförda i en version av beräkningsprogrammet WUFI som endast hanterar endimensionella systemuppbyggnader, vilket försvårar, om inte omöjliggör, en korrekt systemuppbyggnad för ett fasadsystem med träregelstomme, då denna normalt kräver en tvådimensionell systemuppbyggnad i beräkningsprogrammet.

Webers Serporocsystem är av RISE (Research Institute of Sweden) definierat som ett tvåstegstätat fasadsystem med en dränerande funktion. Dräneringen är verifierad enligt en standardiserad testmetod som är en del i RISE certifieringsregel 021. Samtliga komponenter och Serporocsystemet som helhet är funktionsverifierat för en livslängd om minst 25 år, vilket även detta är ett krav i certifieringsregeln.

Webers Serporocsystem har funnits på marknaden sedan slutet av 1970-talet och är utvecklat för att klara det nordiska klimatet. Det är sedan 2013-10-28 verifierat och kvalitetssäkrat genom omfattande simuleringar och provningar i enlighet med RISE certifieringsregel 021. Certifieringen intygar att systemet uppfyller de skärpta krav som Boverket ställer på väggsystem sedan 1 juli 2015.

Vi menar att Serporocsystemet är ett gott och säkert val och att RISE certifiering understryker detta, så att man som kund kan känna sig lika trygg med systemet som vi på Weber gör.

Vi hänvisar till nedan/bifogat utfärdat certifikat av RISE ”Serporoc och Serporoc MK2, tvåstegstätad dränerad putsfasad”, certifikatsnummer SC 0238-10.

För ytterligare förtydligande kring certifieringsregel 021 och/eller provningsmetoder för säkerställande av byggsystem och dess funktion, kontakta gärna Lars Olsson på RISE, som har ansvaret för dessa.

Lars Olsson på RISE Byggnadsfysik & Innemiljö når du på telefonnummer 010-516 50 23.

Om du har ytterligare frågor kontakta gärna Stefan Kanda Productchef Fasad Saint-Gobain Sweden AB, Weber Telefon: +46 (0)8 625 61 35 E-post: stefan.kanda@weber.se

Sunda system och produkter för hållbart byggande 

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element. www.weber.se

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 179 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 850 anställda till en omsättning på drygt 3,2 miljarder SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.