Skip to main content

Miljö, Hälsa och Säkerhet i fokus för Saint-Gobain och Weber

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:41 CEST

Den 7 oktober lade närmare 200 000 Saint-Gobain anställda i totalt 64 länder ned jobbet för att deltaga i koncernens Internationella EHS-dag (Environment Health & Safety - Miljö, Hälsa & Säkerhet).

Workshopen hölls lokalt på anläggningarna i respektive land. Deltagarna fick möjlighet att diskutera hur de själva kan på verka miljöarbetet och hur deras egen arbetsmiljö skulle kunna förbättras. I Sverige deltog Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB sin andra internationella EHS workshop.

Förutsättning för långsiktig utveckling
EHS-arbetet är en förutsättning för en långsiktig utveckling och en fundamental värdering. Alla Saint-Gobain företag har skrivit på ett kontrakt gentemot moderföretaget med ett åtagande och ansvar för det enda acceptabla målet: NOLL arbetsrelaterade olyckor, NOLL yrkessjukdomar och NOLL ej återvinningsbart avfall.

Viktiga frågor
Det här är viktiga frågor att diskutera och ha med sig i medvetandet – inte bara för Saint-Gobains anställda utan även för dess entreprenörer, transportörer, kunder m.fl.

Ingen ska inte behöva bli sjuk eller skadas i sitt arbete för Saint-Gobain. Även de som arbetar för Weber som entreprenörer eller de som arbetar med Webers produkter är Webers ansvar. Man får inte glömma bort att den största olycksorsaken/risken är hur vi människor beter oss. Av inträffade arbetsskador beror hela 96 % på beteende medan endast 4 % av olyckorna kan relateras till maskiner och teknik.

Strängare regler
Reglerna inom Weber Sverige har blivit strängare och tydligare när det gäller personlig utrustning på egna produktionsenheter och byggarbetsplatser. Inte bara egna anställda utan även besökare måste följa lokalt anslagna krav om skydds- och varselutrustning.  Fabrikerna genomgår systematisk ombyggnad och kompletteringar avseende säkerhet. Det arbetas intensivt och framgångsrikt med Ordning & Reda för att skapa en säkrare och trivsammare arbetsmiljö för de anställda. Alla tjänstebilar är utrustade med alkolås och handsfreesystem för mobiltelefoni.

Engagerade medarbetare
Weber Sveriges EHS-workshops, som genomfördes på åtta geografiska platser och omfattade alla anställda, möttes av positiva och engagerade medarbetare. Delar av prog­rammet var detsamma i hela Saint-Gobain världen, medan eftermiddagen ägnades åt mer lokalt relaterade frågor. Ett stort antal idéer föreslogs inom såväl arbetsmiljö som det generella miljöarbetet för att spara energi, vatten etc. Inom alla område konstaterades hur viktigt det är att tänka efter före, att innan vi agerar reflektera över t.ex. – är jag rätt person att göra det här – har jag rätt utbildning och kompetens – hur kan jag minimera eventuella risker.

Förslagen sammanställs och utvärderas för att utgöra grunden för åtgärder som så långt möjligt kommer att genomföras, jämte övriga redan pågående program avseende bland annat buller, damm, toxiner och riskbeteende.

Allt enligt Webers motto: ”It it’s not safe – it’s not Weber”.

Weber - produkter och system för nybygge och renovering!
Weber är ett varumärke som marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera