Skip to main content

Kooperation Utan Gränser blir We Effect

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2013 08:30 CEST

Från och med i dag heter en av Sveriges största och äldsta bistånds-organisationer We Effect. Namnbytet är ett resultat av ett varumärkesarbete för att få fler människor i Sverige att engagera sig för ett långsiktigt bistånd - där människor tillsammans hjälper sig själva ur fattigdom.

– Ett starkt namn som många känner till är en förutsättning i dag för att effektivt minska fattigdomen. Under vårt nya namn We Effect vill vi få fler att engagera sig och bidra till vårt arbete med hjälp till självhjälp. Så att fler kvinnor och män kan få stöd att gå samman, öka sina inkomster och själva ta sig ur fattigdom, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

Kooperation fortsätter att vara centralt för arbetet i de 25 länder där organisationen är verksam. Så även i namnet We Effect, om än uttryckt på ett annat sätt. Det är tillsammans som människor och förändringar sker – en ”vi-effekt” uppstår.

– Fattigdomen har halverats de senaste 25 åren men fortfarande lever nästan 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom. Vi vet att hjälp till självhjälp ger långsiktiga och bestående resultat och det vill vi nu att fler ska känna till och bidra till, säger Anneli Rogeman.

Av flera skäl stängde det tidigare namnet dörrar för organisationens möjlighet att samla in pengar. Trots att den funnits sedan 1958 kände bara 27 procent av svenskarna till Kooperation Utan Gränser. Namnet förväxlades lätt med andra, det finns i dag över 25 olika organisationer i Sverige vars namn slutar på ”utan gränser”. Dessutom har ordet kooperation blivit mindre vanligt och många, särskilt unga, vet inte vad det betyder.

Beslutet att byta namn till We Effect togs av representanter från de drygt 60 medlemsorganisationer, med rötter i den svenska kooperationen, som står bakom organisationen. Namnbytet är starten för en kampanj som lyfter fram det arbete som We Effect gör för att minska fattigdomen där bland annat tidningsannonser, undersökningar och studier ingår.

Läs mer om We Effect och arbetet med hjälp till självhjälp nedan och på www.weeffect.se.

Pressbilder bifogas, för ytterligare information – vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressekreterare We Effect
Telefon 070 107 43 17
E-post: marcus.lundstedt@weeffect.se

---

Fakta We Effect
We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i vårt biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Bakom organisationen står ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. Grundläggande för verksamheten är samarbeten med lokala medlemsbaserade organisationer. Det garanterar att vårt arbete utgår från medlemmarnas intressen och prioriteringar.

We Effects arbetsområden är:

Landsbygdsutveckling: We Effect stödjer bondeorganisationer i deras arbete med att öka sina medlemmars inkomster och tillgång till mat genom t.ex. jordbruksrådgivning, stärkt position på marknaden och hjälp med förhandlingar om priser. Vi förespråkar ett hållbart och klimatanpassat jordbruk.

Bostäder: We Effect stödjer lokala bostadskooperativ där medlemmarna tillsammans bygger sina bostäder. Kooperativen bedriver påverkansarbete för tillgängliga bostadskrediter och säkrad rätt till mark att bygga på.

Tillgång till mark: För att människor ska kunna bruka jorden och bygga bostäder krävs det tillgång till mark. We Effect stödjer människors rättigheter till mark. Genom att gå samman kan människor bli en stark röst och försvara sina intressen gentemot både regering och utländska investerare.

Jämställdhet: We Effect integrerar jämställdhet i all verksamhet. Vi stödjer våra samarbetsorganisationers arbete att stärka kvinnors rättigheter, bland annat genom kvinnligt ledarskap, en mer rättvis arbetsfördelning i jordbruket samt genom att försvara kvinnors rätt till mark. Vårt mål är att minst 50 procent av vårt stöd ska nå kvinnor.

Ett exempel på We Effects arbete från Paraguay
Tillsammans med bondeorganisationen CEARD stödjer We Effect människor på landsbygden i Paraguay. Bönderna har fått lära sig hur man samodlar olika grönsaker och att tillverka eget organiskt konstgödsel. Den odlingsbara marken har gett större skördar med bättre kvalitet. Genom att gå samman har bönderna nått ut till lokala marknader med sina produkter, exempelvis sesamfrön och sockerrör. 480 familjer hade 2010 en genomsnittlig inkomst på 30 kronor om dagen. Idag har den ökat till 46 kronor, en ökning med 53 procent. En ren vi-effekt.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera