Skip to main content

Kooperation Utan Gränser kräver rättvist bistånd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 11:00 CET

100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga om kvinnor fick bruka jorden på samma villkor som männen.

Mot bakgrund av rapporten ”Jämställdhet minskar fattigdom” kräver nu biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser att det svenska biståndet fördelas mer rättvist mellan män och kvinnor.

Kooperation Utan Gränser har intervjuat 345 kvinnor i åtta afrikanska länder: Malawi, Moçambique, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Kvinnorna berättar om stora svårigheter att få utbildning, rådgivning, lån, äga mark, samt bristande tillgång till redskap, utsäde och gödning.

En rättvisare fördelning av biståndet hade minskat dessa problem, enligt Kooperation Utan Gränser.

Resonemanget styrks av en rapport från FN:s jordbruksorgan FAO, som i sin årsrapport för 2011 uppskattar att minst 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga om kvinnorna, i de delar av världen där fattigdomen är som störst, fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som männen.

– Att kvinnor ska ha samma rättigheter som män är en självklarhet. Det vi och många med oss har sett är att när kvinnor får ökat inflytande så innebär det också vinster för hela familjer. Då läggs mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning, konstaterar Anneli Rogeman, vd för Kooperation Utan Gränser.

– Trots detta, och trots talet om att jämställdhet ska genomsyra det svenska biståndet, så är den del av biståndet som går till kvinnor försvinnande liten, eller i bästa fall svårmätt.

Sedan 2008 är jämställdhet ett av tre av regeringen prioriterade områden när det gäller politiken för global utveckling. Trots det saknas det idag i det regleringsbrev som styr regeringens eget biståndsorgan Sida konkreta krav på att en viss del av biståndet ska riktas till kvinnor. Detsamma gäller, trots att denna har tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling, även regeringens nya skrivelse (2010/11:167) om biståndets resultat. Sida redovisar att endast 11 procent av den totala budgeten 2010 gick till projekt som har "jämställdhet som huvudsyfte", vilket inte är samma sak som att de pengarna kommer kvinnor till del.

 Mot bakgrund av detta kräver Kooperation Utan Gränser att Sveriges regering:

1. I biståndsbudgeten för 2013 tydligt anger att 50 procent eller mer av biståndet ska gå till kvinnor.

2. I regleringsbrevet till Sida och i övriga styrdokument som gäller det svenska biståndet tydligt anger att 50 procent eller mer av biståndet ska gå till kvinnor.

3. Tar initiativ till att utveckla ett system som gör det möjligt att planera, budgetera och följa upp Sveriges bistånd utifrån principen att 50 procent eller mer av budgeten ska gå till kvinnor.

4. Säkerställer att de som representerar Sverige i multilaterala jordbruksorgan som FAO och Internationella Jordbruksutvecklingsfonden och i bilaterala samarbeten har insikt och kunskap om hur viktig jämställdheten är för att minska fattigdomen, och driver frågan tydligare.

Sedan 2008 ger Kooperation Utan Gränser mer än hälften av biståndet i sina projekt i Latinamerika till kvinnor. Organisationen har tagit beslut att från 2013 jobba utifrån samma princip i samtliga regioner där den är verksam.

Kontakt:

Anneli Rogeman, vd för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen: 08-120 37 101

Ola Richardsson, kommunikationschef för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen: 08-120 37 110

 

Om Kooperation Utan Gränser:

Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I 24 länder ger vi människor verktyg att skapa sig ett bättre liv genom studiecirklar, mikrofinansprojekt och samarbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy