Skip to main content

Krav på en mer rättvis jordbrukspolitik – 3563 påverkansvykort lämnades idag över till jordbruksministern Eskil Erlandsson.

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 17:28 CET

Idag överlämnade ungdomsprojektet Rättviseakademin mer än 3500 namnunderskrifter till jordbruksministern Eskil Erlandsson. Undertecknarna kräver att Sveriges regering tar ställning för en rättvis och jämlik handels – och jordbrukspolitik som gynnar alla världens bönder.

Med kampanjen ”Rättvisa levnadsvillkor- unga bönders röster” vill Rättviseakademin uppmärksamma unga bönders ofta svåra levnadsvillkor.  Idag bor 75 procent av världens allra fattigaste på landsbygden i utvecklingsländerna och de allra flesta livnär sig på jordbruk.

-  Med kampanjen vill vi framförallt lyfta fram unga bönder som ofta glöms bort i debatten men också sätta fokus på en mer rättvis handels- och jordbrukspolitik som leder till att hungern i världen utrotas, säger Hümeyra Demirtas, projektledare.

Under året har Rättviseakademin träffat tusentals ungdomar som vill att Sveriges regering och Eskil Erlandsson tar ansvar för att se till att levnadsvillkoren för de miljontals unga bönder runt om i världen förbättras.

Under överlämningen idag höll Eskil med om att frågan var viktig och att han ständigt arbetar utifrån ett genus och ungdomsperspektiv. Han nämnde fler exempel på hur Sverige har varit drivande i beslut som enligt honom kommer att leda till att unga bönder får det bättre. Dock kunde han inte ge några konkreta exempel på hur unga bönder i de fattiga delarna av världen kan få större inflytande över sin egen situation. En annan viktig fråga som lyftes var frågan om den ökade köttkonsumtionen och hur den starkt bidrar till de ökade koldioxidutsläppen.

 -  Eskil ansåg att det är en viktig fråga och att om köttkonsumtionen fortsättar att öka i samma takt som nu så kommer jordens resurser inte att räcka till. Dock menade han att detta inte är en fråga som han eller regeringen kommer att arbeta med utan la allt ansvar på den enskilda individen säger Hümeyra Demirtas, projektledare.

Fakta om Rättviseakademin

Rättviseakademin är ett ungdomsinformationsprojekt för global solidaritet inom Kooperation Utan Gränser. Vårt mål är att öka kunskapen om fattiga länders situation, om västvärldens ansvar i detta och hur vi tillsammans kan göra en förändring.

 

För mer information, kontakta: 
Hümeyra Demirtas, projektledare
humeyra.demirtas@utangranser.se

08-120 371 18

Cecilia Abrahamsson, projektledare

cecilia.abrahamsson@utangranser.se

08-120 371 17

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.