Skip to main content

OMNIMATE POWER för IT-system – Skalbar upp till 50 kVA

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:38 CET

Ökad anpassning till slutanvändarstandarder med mindre kompromisser: OMNIMATE POWER för IT-system etablerar en helt ny nivå med sina integrerade standarddetaljer. Dessa attribut effektiviserar design-in och godkännandeprocesser och leder till säkrare hantering.

Denna strategi ger uppenbara applikations- samt användarfördelar, exempelvis: obegränsad användning i 400 V IT-system och beröringssäkerhet enligt IEC 61800-5 -- 1 (+ 5,5 mm). Den självlåsande, säkra enhandsflänsen möjliggör intuitiv och säker användning. Driftsäkerhet garanteras genom den automatiska låsningen vid ijackning. Sammanfattningsvis: Inga ytterligare enheter behövs. Applikationsorienterad design innebär att inga kompromisser är nödvändiga under godkännandeprocessen.

Kompromisslös skalbarhet
Så mycket effekt som krävs, till så liten kostnad som möjligt: en kontaktserie som perfekt passar alla effektnivåer och typ av motorstyrningar: skalbar från 25 A/2.5 mm² till 41 A / 6 mm² till 76 A/16 mm².

Kompromisslöst IEC-godkännande
Inga extra åtgärder eller kompromisser krävs för godkännande p.g.a. applikationsorienterad fingersäkerhet enligt IEC 61800-5-1:
+ 3,0 mm för 400 V-TN-system
+ 5,5 mm för 400 V-IT-system

Kompromisslös säkerhet
Med detaljer som isolerade kontakttoppar, som garanterar att stiftdelen är beröringssäker, eller automatiska snapin-låsning för en säker anslutning

Kompromisslöst UL-godkännande
Listed” i stället för ”Recognized”! Ingen begränsning för UL-godkännande med 600 V-applikationer: med optimerat kryp- och luftavstånd även under svåra installationssituationer.

Fingersäkerhet, enl. DIN EN 61800-5-1
Sedan slutet av 2007, kräver apparatgodkännande enligt IEC direktivet „ Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements „ extra avstånd mellan provfinger och spännningssatta delar efter fas till jordspänning – för att uppnå extra fingersäkerhet (till exempel + 3 mm för 400 V-TN-system (fas till jordspänning = 230 V), eller + 5 mm för 400 V-IT-system (fas till jordspänning upp till 400 V vid ett fel). Ett extra skydd krävs för ledningsanslutningen om ett system inte uppfyller dessa krav. OMNIMATE POWER HP-produktlinje uppfyller redan de strängare IEC-kraven för ytterligare fingersäkerhet.

Luft- och krypavstånd, enl. UL
Det säger sig självt att plug-in-kontakter specificerad till 600 V måste vara godkända enligt UL 1059 komponentstandard, om sådan fastställts för den amerikanska marknaden. Men bortom komponentdirektiven, är det fortfarande för att uppfylla slutanvändarnas standardkrav (t.ex. UL 508C), när beståndsdelarna är en integrerad del av produkten, om man vill undvika kompromisser som leder till begränsningar som att bara vara „igenkänd“ men inte „listad“. Därför ger OMNIMATE POWER-serien tillräcklig kryp- och luftavstånd till omgivande enheter. OMNIMATE POWER HP-produktlinje uppfyller redan UL- kraven för 600 V kryp- och luftavstånd.

Weidmüller positionerar sig framgångsrikt över hela världen, på en uthållig bas som den ledande leverantören av lösningar för elektriska anslutningar, överföring, konditionering och omvandling av kraft, signaler och data i industriella omgivningar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy