Thomas Tegenmark, vice VD och kvalitetsansvarig WeMind
Thomas Tegenmark, vice VD och kvalitetsansvarig WeMind

Pressmeddelande -

BTF:s pris "Årets kliniska insats" till WeMinds kvalitetsansvarige Thomas Tegenmark

Beteendeterapeutiska föreningen har haft sin årliga prisutdelning till medlemmar som gjort en framstående insats för att främja KBT i Sverige. Årets pris för Kliniska insatser i vid bemärkelse går till WeMinds vice VD och kvalitetsansvarige Thomas Tegenmark.

"Thomas får priset för hans arbete med att under tio år bygga upp den kliniska verksamheten på WeMinds mottagningar med målsättningen att tillgängliggöra evidensbaserad vård och revolutionera standarden för utfallsmätning i de offentliga systemen" (ur juryns motivering).

Grattis, Thomas! Hur känns det?

- Det känns både roligt och hedrande. BTF är en välrenommerad förening med världsledande forskare och kliniker. På WeMind jobbar vi hårt för erbjuda psykiatrisk vård till våra patienter i enlighet med riktlinjer och vårdprogram. Vi hoppas på att fler ska ta efter vårt exempel, så det är kul om priset kan göra att fler får upp ögonen för vår modell.

Juryn lyfter att du vill "revolutionera standarden för utfallsmätning". Vad innebär det?

- WeMind har ambitionen att vara först i Sverige med att mäta behandlingseffekten av all vår vård. På våra äldsta mottagningar har vi kommit långt. Där har vi en uppföljningsgrad på 80% och behandlingsresultaten ligger i linje med världsledande studier. Vi har vuxit de senaste åren och därmed har också vårt behov av mätning blivit större. Ibland stöter man på uppfattningen att det inte går att mäta effekten av psykiatrisk vård för komplexa patientgrupper med kroniska tillstånd. Vi ifrågasätter detta synsätt. Det är trots allt effekten av vården som patienterna bryr sig om.

Beteendeterapeutiska föreningen är en medlemsorganisation för att sprida och främja KBT i Sverige. De årliga priserna har delats ut sedan 1999. Juryns fullständiga motivering:

"Thomas får priset för hans arbete med att under tio år bygga upp den kliniska verksamheten på WeMinds mottagningar med målsättningen att tillgängliggöra evidensbaserad vård och revolutionera standarden för utfallsmätning i de offentliga systemen. Thomas har under detta arbete visat på både mod och kreativitet när verksamheten utformat nya system för att kvalitetssäkra vården genom både en minutiös rekryteringsmodell, vassa videofeedbackslösningar för kamrathandledning, generösa auskultationsupplägg och inte minst ett aldrig minskande fokus på utvärdering av behandlingsresultat. Ge Thomas tio år till så kommer förhoppningsvis hans kunskaper om hur man leder en verksamhet till evidensbaserad praktik att ha blivit standard för hur psykiatrisk vård ska bedrivas."

Ämnen

Taggar

Regioner


WeMind är Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra landsting och tar även emot privat-, försäkrings- och företagspatienter. Över 20 000 patienter är under behandling fördelat på 17 enheter.

WeMind AB

Presskontakt