Skip to main content

Sandberg och Ungheanu till Werels styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 08:00 CEST

Max Sandberg och Daniel Ungheanu har utsetts till nya styrelseledamöter i elbolaget Werel AB. Stämman återvalde även Patrik Wadheden som ordförande och VD Peter Swartling som ledamot.

Max Sandberg är Vice President och investeringsspecialist på Larmag Group och har tidigare verkat som managementkonsult.

Daniel Ungheanu är Director of Analytics på Energy Everything Investments och Investment Banking Consultant på 555 Capital Advisors. Daniel har även varit Managing Director på ABS Management Group och har specialistkompetens inom kapitalmarknad, investment banking och privatkapital.

Tidigare ledamot Magnus Thorén har avböjt omval.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Swartling, medgrundare och VD Werel AB
Tel: 077 – 117 81 00
E-post: peter@werel.net

Om Werel

WEREL är ett elbolag som genom att sätta fokus på livsstil och sociala funktioner utmanar traditionella elleverantörer. Affärsmodellen är designad för att passa den omvandling av branschen som teknikskiften nu möjliggör. WERELs kunder erbjuds att köpa el till nettopris och bjuds in till ny teknik för att enkelt kunna göra smarta val.

WEREL förser idag 40 000 hushåll med el. Huvudkontoret ligger i Stockholm och i Silicon Valley finns ett nav för “Tech & Business Monitoring” som fångar upp intressanta tech-innovationer, samarbeten och partnerskap.

Namnet WEREL är en förkortning av WE ARE ELECTRICITY.