Skip to main content

Nya innovativa lösningar för att förena låg energianvändning med högt dagsljusinsläpp

Nyhet   •   Jan 10, 2018 11:31 CET

White arkitekter

Kraven på energi och dagsljusinsläpp i certifieringssystem för byggnader upplevs många gånger stå i motsatsförhållande till varandra.

Men om man frågar de Whitemedarbetare som har ingått i ett forskningsprojekt i Malmö kring detta dilemma blir svaret ett självklart ja.

Miljöspecialist Stephanie Angeraini från arkitektsbyråns Malmökontor är en av dem som skrivit projektets slutrapport. Hennes avhandling är en av totalt fem som projektet baseras på och som handlar om hur vi kan förbättra möjligheterna att både tillgodose kraven för låg energianvändning och högt dagljusinsläpp.

Tillsammans med Marie-Claude Dubois, kollega, handledare för hennes avhandling samt projektledare för hela forskningsprojektet, har Stephanie Angeraini gjort mätningar av dagsljusinsläpp i de lägenheter som ingått i projektet och jämfört resultaten med dem från traditionella simulationsprogram. På så vis har de kunnat validera de simuleringsverktyg miljöspecialister i stor utsträckning använder sig av i sitt arbete.

Dessutom intervjuades de boende om deras uppfattaning av dagsljuset i lägenheterna, vilket var mycket lärorikt.

– Det var intressant att flera av de boende upplevde dagsljusfaktorn som mycket låg, med tanke på att fastigheten är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Deras svar och upplevelser är en stark indikator på att vi absolut inte bör sänka kraven på dagsljusinsläpp, men att kraven vi ska följa bör göras mer flexibla, säger Stephanie Angeraini.

Hur skulle kraven kunna vara flexibla?

– Exempelvis genom att ha olika krav för olika rum. Kraven för sovrum skulle kunna vara lägre eftersom den största tiden vi vistas där är när det är mörkt ute och vi ska sova. I ett kök däremot bör kraven på dagsljusnivån vara som högst eftersom vi tillbringar större delen av vår tid i hemmet där och utför sysslor som kräver ljus.

Andra intressanta saker ni kommer fram till i projektet?

– Att inglasade balkonger har stor påverkan på dagsljusinsläppet och därför bör placeras intill rum som inte behöver mycket dagsljus. Genom en mix av stora och små fönster, som placeras med hänsyn till dagsljus och passivsolvärme, kan både krav på dagsljus och energikrav uppnås. Bland mycket annat och i väldigt korta drag!

Rapporten heter Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings: MKB Greenhouse, Malmö, Sweden. Forskningsprojektet delfinansierades av stipendiepengar från ARQ och Energimyndigheten.Nyfiken att läsa den i sin helhet? Ladda ned den här.

Förutom Stephanie Angeraini och Marie-Claude Dubois har även Maha Shalaby, miljöspecialist på Whites kontor i Stockholm, deltagit i forskningsprojektet.

Kontaktuppgifter

Linda Vodopija Stark, kommunikatör, White arkitekter i Malmö: 0721-733223

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.