Skip to main content

”Underskatta inte bottenvåningens betydelse för levande städer” – Erik Linn presenterar sin forskning om aktiva bottenvåningar

Nyhet   •   Feb 23, 2017 13:51 CET

Göteborg ska växa kraftigt under kommande år, och genom en utvidgad stadskärna ska staden knytas samman. Bostadsbehovet är skriande samtidigt som staden ska få ett blandat innehåll. Men hur ska det ske? Dagens gator och bottenvåningar kan ge oss ledtrådar till lägen för framtidens butiker och lokaler, och därmed ett mer blandat och levande stadsliv. Erik Linn, arkitekt på White och industridoktorand på Chalmers, färdigställer just nu sin licentiatavhandling om aktiva bottenvåningar.

ErikLinn__
Hej Erik Linn! Kan du berätta vad din studie handlar om?

– Den handlar om bottenvåningarnas innehåll och hur butiker, caféer och restauranger fördelar sig i ett antal gator i Göteborg. Utgångspunkten är det glapp som finns mellan en allmän förväntan om levande stadsmiljöer och avsaknaden av lokaler i bottenvåningen som flera nyutvecklade områden uppvisar. Studien presenterar dels en översikt över gatornas innehåll och fördelningen av deras lokaler, dels undersöker den hur detta förhåller sig till andra mätbara faktorer i den omkringliggande staden, som närhet till människor och andra verksamheter liksom gatunätets utformning.

Vilka av dina resultat tycker du vore mest intressanta för dagens stadsplanerare att ta till sig?

– Först och främst tycker jag det behövs ett förnyat fokus på gatan som urbant objekt, där speciellt bottenvåningen bidrar med möjligheter och en lokal identitet som vi behöver ta vara på, vårda och utveckla. Sedan ger studien några exempel på hur vi enkelt kan mäta och redovisa de lokala förutsättningarna i staden, så att planeringen med större säkerhet kan lägga tillrätta för blandade och mångsidiga stadsmiljöer. Om de fysiska och ekonomiska förutsättningarna blir tydligare så blir bottenvåningarna inte en osäker risk för ansvariga fastighetsägare och utvecklare utan en överblickbar och koordinerad möjlighet till bättre affärer.

Vad är målet med studien?

– Målet är att bidra till en utvecklad kunskap som gör stadsplaneringen bättre på att hitta nya och bättre lägen för de lokaler som ska levandegöra våra stadsmiljöer. Med de behov vi har idag så måste städerna utveckla fler och nya urbana centra, allt kan inte i längden förläggas till redan etablerade områden. Gör vi det rätt så väntar vinster på så väldigt många olika områden, ekonomiska såväl som sociala.

Erik Linn föreläser fredagen den 24:e februari under Whites frukostseminarium i Göteborg. Mer info här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy