Skip to main content

​Nu invigs KTH Södertäljes nya campus – stadens nya mötesplats

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 10:20 CET

Foto: Emil Fagander

KTH Södertälje och Södertälje Science Park har etablerat en unik campusmiljö som blir ett starkt varumärke för hela staden. KTH Södertälje ska bli Sveriges mest attraktiva mötesplats för ung innovation, näringslivsanknuten utbildning och forskning. White har skapat en ny byggnad som bäddar för att lärosätet ska kunna nå det målet.

Den 30 januari slår KTH Södertälje upp portarna till sina nya lokaler. Nytänkande utbildningar, forskning och attraktiva campusmiljöer ska fördubbla studentantalet och locka forskare och lärare till ett levande campus med starka förbindelser mellan stad, näringsliv och högskola. Med hållbarhet som ledord präglas projektet av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Whites uppdrag har bestått av två delar. Tillsammans med KTH, staden och näringslivet har vi tagit fram en förstudie, vision och program för den nya verksamheten. Och för Acturums räkning har vi utformat och projekterat de nya lokalerna för KTH och Södertälje Science Park. I inledningen av projektet gjorde Whites hållbarhetsspecialister en intervjustudie med studenter, lärare, personal, gymnasieelever och Södertäljebor för att fånga upp förväntningar och tankar om satsningen på KTH och en science park i staden.

– Med de nya lokalerna och placeringen av dem, ville vi skapa förutsättningar för en stark samverkan mellan högskolan, näringslivet och staden. Resultatet blev en unik plattform för innovation, forskning och utbildning i framkant. Vi har också arbetat med att öppna upp delar av högskolan för allmänheten, för att sprida kunskap och attrahera nya studenter. På så sätt blir verksamheten en viktig del av integrationen, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Lösningen på KTH:s lokalbehov blev en förvandling av en tidigare stängd plats, området där Astra Zeneca:s tillverkning låg förut. En tillbyggnad skapar en ny entréplats med tydlig karaktär mot staden och knyter ihop byggnaderna runt gården. Den fysiska miljön uppmuntrar till både formella och spontana möten mellan alla som vistas på campus. Lokalerna stärker även kopplingen mellan praktik och forskning, här finns lättillgängliga verkstadslokaler med bra utrustning för skapande.

– KTH har definierat sin identitet som ”Den hållbara fabriken”. Det stämmer bra överens med den öppna mötesplats för skapande och testande av idéer som vi vill att KTH och Södertälje Science Park ska bli. För att stödja den visionen har vi skapat flexibla och robusta lokaler som tål mångsidig användning och förändring över tid, säger Hans Forsmark, ansvarig arkitekt på White.

Ett tydligt önskemål från KTH är att vara ”synligt i staden”. Det nya campuset och injektionen av nytt liv i kvarteret syns på håll. Det nya tillägget blir entré till KTH, men också bilden av Södertälje Science Park. Ett starkt varumärke för hela Södertälje. 

För mer information:

Klara Frosterud, ansvarig arkitekt, tel 08-4022549
Hans Frosmark, ansvarig arkitekt, tel 08-4022528

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Tillsammans är vi över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy