Skip to main content

White vann arkitekttävlingen om Växjös nya stads- och stationshus

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 13:23 CET

Växjö nya stads- och stationshus. Illustration: White arkitekter

Växjö får ett nytt vardagsrum mitt i staden 2019. Det står klart efter att White arkitekter vunnit arkitekttävlingen med förslaget ”Under ett tak”. Byggnaden skapar en ny siluett i staden och en ny mötesplats som kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter. Ett hus med plats för alla: tonårstjejer och pensionärer, kommunens medarbetare och besökare.

En enig jury utsåg Whites förslag till vinnare i hård konkurrens med fyra andra bidrag. Juryn skriver i sin motivering: ”Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad… Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden… Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.”

– Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i ”Europas grönaste stad”. Vi har placerat vardagsrummet i centrum av både stadshus och station och vi har skapat en plats som förenar resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Stads- och stationshuset blir en 14 000 kvadratmeter stor byggnad av trä, en ny samlingspunkt mitt i staden. En mötesplats med turistbyrå, utställningsyta, väntsal, kaféer och butiker, mötesrum för olika tillfällen och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare.

– Växjös identitet speglas i våra materialval; glas och trä, och i de smarta och hållbara tekniska lösningarna. Vårt mål har varit att skapa en byggnad i framkant av utvecklingen inom hållbart byggande och att uppnå den högsta svenska miljöklassen. I det här projektet står människorna i centrum och byggnaden blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar över tid, säger Klara Frosterud.

Den lutande fasaden minskar husets fasadyta och ger lägre energianvändning under hela husets livslängd. Konstruktionen är optimerad för att minimera materialbehov och spill, vilket leder till minskad miljöbelastning och en snabbare byggprocess. För träkonstruktionen samarbetar White med konstruktören Florian Kosche.

Förslaget innehåller även ett nytt torg, en ny park samt en ny bro med tak som kopplar ihop torget, stadshuset och museiparken. Norrut och utmed Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Stationen och stadshuset länkas samman genom en bred trappa, utformad som en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. Husets olika funktioner är orienterade kring ”Växjös vardagsrum” vilket ger förutsättningar för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgarna.

För mer info: Klara Frosterud, ansvarig arkitekt White, tel 070-374 95 96

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Tillsammans är vi över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.