Skip to main content

Taggar

Wibax Logistics

Wibax Biofuels

Wibax 30 Wibax Biofuels 26 Bioolja 19 Wibax Logistics 15 Kemikalier 8 Lagring 8 Hållbarhet 7 leverans bioolja 6 Logistiklösningar 6 terminal 6 Transport 4 Hållbara transporter 4 klimatklivet 3 God Kemi 3 dammbindning 3 biobränsle 3 förnyelsebart drivmedel 2 ISCC certifiering 2 hållbara biobränslen 2 konvertering till biobränsle 2 cisterner 2 vägsalt 2 effektiva transporter 2 logistik 2 förnyelsebara energikällor 2 energi 2 energiförsörjning 1 gruvindustrin 1 konvertering 1 arbetstillfällen 1 hållbarhetsarbete 1 specialkemikalier 1 hållbar framtid 1 hållbara produkter 1 cistern 1 biobränslen 1 minskade koldioxidutsläpp 1 miljötillstånd 1 depå 1 PiteEnergi 1 klimatnytta 1 pappers- och massaindustrin 1 förnybara drivmedel 1 drivmedel 1 kemiska produkter 1 tallolja 1 gröna produkter 1 biooljor 1 förnybart bränsle 1 förskoleplatser 1 biobaserad ekonomi 1 svavelsyra 1 grusvägar 1 uppvärming 1 fossilfria transporter 1 lagring bioolja 1 chaufförs sm 1 bränslesnål körning 1 fair transport 1 ge water 1 vattenreningsprodukter 1 logistiklösnngar 1 bra för miljön 1 depåer 1 minska koldioxidutsläppen 1 biobaserad industri 1 lagring svavelsyra 1 leverans svavelsyra 1 minskad energianvändning 1 tankfordon 1 74-tons tankbil 1 kemikalieleverantör 1 hållbar uppvärmning 1 Wibax Styrelse 1 nya ledamöter i wibax styrelse 1 effektiva logistiklösningar 1 terminalverksamhet 1 terminalverksamhet i Jakobstad 1 Wibax investerar i finland 1 Wibax investerar i terminalverksamhet i Finland 1 Wibax i Jakobstad 1 powered by people 1 välfärdsavtryck 1 ökade lastvikter 1 mindre utsläpp per transporterat ton 1 CO2 besparing 1 klimatsmart åkeri 1 goda arbetsförhållanden 1 bïobränslen 1 hållbara kemikalier 1 minskning av fossila CO2 utsläpp 1 Wibax OY 1 tankbilsleveranser 1 baskemikalier 1 skumdämpare 1 tankbilar 1 ISCC 1 utsläppsgränser 1 rengöringskemikalier 1 klimatsmarta lösningar 1 miljökämpar 1 biooljekonvertering 1 Pite Elit 1 Marknadschef på wibax 1 Koldioxidskattehöjning 1 skatteneutralt alternativ 1 konvertering av anläggning 1 eldning med bioolja 1 dammbindningsmedel 1 kalciumklorid 1 natriumklorid 1 magnesiumklorid 1 sommarsalt 1 Wibax nya grafiska profil 1 Wibax profilbyte 1 Wibax God Kemi 1 Wibax ny logga 1 bobic 1 skogliga värdekedjan 1 Bothnia Bioindustries Cluster 1 konverteringsstöd 1 bästa tillverkningsföretag 1 biooljeleverantör 1 lagring kemiska produkter 1 förnybar bioolja 1 förnybar fjärrvärme 1 Magnesiumsulfatlösning 1 magnesiumsulfat 1 wibax produktion 1 pireva 1 wibax performance chemicals 1 Wibax Industrial 1 avtal 1 fossilfri eldning 1 Miljö 1 klimat 1 Piteå 1 miljövänlig 1 leveranser 1 malmö 1 friskvård 1 härnösand 1 miljövänliga 1 export 1 kemi 1 medarbetarundersökning 1 ra 1 minskad miljöbelastning 1 förnybar el 1 Förnybar energi 1 biodrivmedel 1 vattenrening 1 import 1 bioenergi 1 livsmedelsindustrin 1 chaufförer 1 företagsförvärv 1 Lars-Eric Aaro 1 välfärden 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Wibax föreläser på Svebio Fuel Market Day

Wibax föreläser på Svebio Fuel Market Day

Nyheter   •   Sep 09, 2019 10:50 CEST

På bränslemarknadsdagen försöker vi ge svar på många frågor. Ingen har hela bilden men med dagens många olika perspektiv kan vi bättre förstå hur vi ska agera för en bra bränslemarknadssäsong.

Wibax Logistics investerar i nya tankbilar

Wibax Logistics investerar i nya tankbilar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 11:01 CEST

Wibax Logistics investerar ca 20 miljoner kronor i totalt fem nya tankbilar under 2019. Det innebär en fordonsflotta på ca 50 tankbilar som levererar flytande kemikalier och biooljor till våra kunder, främst till Pappers- och massaindustrin men även till övrig industri.

Klimatklivet tillbaka - ta chansen att konvertera till bioolja

Klimatklivet tillbaka - ta chansen att konvertera till bioolja

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 15:00 CEST

​Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard vilket bland annat innebär drygt 700 miljoner går till investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige. Bidraget ger möjlighet för företag och andra aktörer att dela den risk en investering kan medföra med staten. Klimatklivet öppnar på nytt för ansökningar om bidrag i augusti.

Wibax på BIOBASE konferens

Wibax på BIOBASE konferens

Nyheter   •   Jun 14, 2019 11:08 CEST

Hur kan vi mildra klimatförändringen för att göra Europa välmående? En utmaning för stora delar av världen idag är hur vi hanterar övergången till en fossilfri ekonomi där biobaserade material och produkter samt olika former av bioenergi är nyckelkomponenter.

Wibax hjälper sina kunder att minska sitt fossila CO2 utsläpp

Wibax hjälper sina kunder att minska sitt fossila CO2 utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 15:42 CEST

I klimatkrisens spår öppnas dörrar för biooljan som ett kompletterande bränsle då drivkraften är både grön och ekonomisk. Marknaden har svängt de sista åren och allt fler tar ansvar för en hållbar framtid. Idag finns både en grön och ekonomisk drivkraft för att använda bioolja då den är skattebefriad. Och samtidigt har skattereduktionen för fossilt bränsle minskat avsevärt de senaste åren.

Ny Logistikchef på Wibax

Ny Logistikchef på Wibax

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:36 CEST

​Örjan Svensson, 52 år från Gällivare har tillträtt som ny Logistikchef på Wibax Logistics. Han kommer att ha det övergripande ansvaret att driva och utveckla driften av åkeriet och cisternparkerna inom Wibax. I stora drag handlar detta om att driva förbättringsarbeten, utveckla organisation och medarbetarna.

WIBAX BIOOLJA I MALMÖ

WIBAX BIOOLJA I MALMÖ

Nyheter   •   Maj 08, 2019 14:56 CEST

​Här ser ni lossning av vår första båtleverans med bioolja till terminalen i Malmö som nu är klar för att lagra bioolja. Vi ser en ökad efterfrågan av bioolja och nu har vi möjlighet att på ett snabbt och hållbart sätt leverera bioolja till våra kunder i området, säger David Wiklund, Managing Director på Wibax Biofuels.

Wibax utbyggnad blir  en ”familjeaffär”

Wibax utbyggnad blir en ”familjeaffär”

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 14:20 CEST

​”Våra nya lokaler är en satsning på både arbetsmiljö och kvalitet” Expansiva Wibax i Piteå bygger ut sina lokaler med hela 1300 kvadratmeter och nu står det klart att det blir Hellströms Bygg som kommer att stå för byggnationerna.

Fossilfri eldning med Wibax Bioolja

Fossilfri eldning med Wibax Bioolja

Nyheter   •   Apr 04, 2019 13:23 CEST

Wibax Industrial hjälper Norrtälje Energi med konvertering av deras anläggning i Rimbo. Värmecentralen i Rimbo eldar sedan tidigare med biobränsle och nu pågår ombyggnationer och anpassning av anläggningen för spetsvärme så att man även här kan elda fossilfritt med Wibax Bioolja.

Wibax Biofuels deltar på konferens, Fossilfritt Sverige

Wibax Biofuels deltar på konferens, Fossilfritt Sverige

Nyheter   •   Mar 21, 2019 13:07 CET

Konferensen fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland och därigenom påskynda den globala omställningen

IKEM:s Framtidsstyrelse - en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen!

IKEM:s Framtidsstyrelse - en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen!

Nyheter   •   Mar 15, 2019 15:46 CET

Anna Bergvall, chef för avdelningen Kvalitet, Säkerhet & Miljö på Wibax, ingår i Framtidsstyrelsen, en grupp på 10 unga chefer/experter från olika företag i branschen, där alla företag är medlem i IKEM. Gruppen kommer träffas för att diskutera aktuella ämnen, hur vi jobbar med dessa och vad IKEM kan göra dels för oss medlemmar men även för att påverka politiken i Sverige och i EU.

Wibax nådde miljardmål

Wibax nådde miljardmål

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 14:42 CET

För nästan tio år sedan sattes målet. 2018 uppnåddes det med råge. - Vi siktade på att nå målet år 2020 men redan i fjol omsatte vi nästan 1,2 miljarder. Dessutom har vi ökat vår omsättning år från år med lönsamhet och överträffade även vårt lönsamhetsmål 2018, säger Jonas Wiklund. Det känns helt fantastiskt och detta är möjligt tack vare ett otroligt engagemang och driv hos vår personal!

100% FÖRNYBAR ENERGI TILL WIBAX TERMINALER

100% FÖRNYBAR ENERGI TILL WIBAX TERMINALER

Nyheter   •   Feb 08, 2019 16:57 CET

Under våren 2018 inledde Wibax och PiteEnergi ett nytt samarbete som innebär att Wibax köper in 100% förnybar energi till huvudkontoret i Piteå. Nu utökas samarbetet till att även innefatta sju av Wibax totalt åtta terminaler i Sverige, dvs de terminaler där vi har egen energiförsörjning. Den åttonde terminalen får sin elförsörjning genom annan aktör med 99,9% förnybar energi.

Wibax – ett schysstare logistikföretag

Wibax – ett schysstare logistikföretag

Nyheter   •   Nov 26, 2018 10:23 CET

För Wibax logistics, med bas i Piteå, är det aktiva miljö- och hållbarhetsarbetet ständigt pågående – och viktigt.

VI GÖR GOD KEMI

VI GÖR GOD KEMI

Nyheter   •   Nov 19, 2018 12:00 CET

Nu finns Wibax annons i alla plastlådor vid säkerhetskontrollen på Luleå Airport (Kallax). Vi vill med detta sprida budskapet om att vi skapar hållbar kemi och energi. Genom egna tankbilar, chaufförer och terminaler tar vi ett helhetsansvar från inköp till transport och implementation hos våra kunder. Lösningen finns i tankarna, både på våra tankbilar och hos alla våra duktiga medarbetare!

Transportföretagens Hållbarhetspris

Transportföretagens Hållbarhetspris

Nyheter   •   Nov 15, 2018 09:22 CET

​WIBAX Logistics kom på en hedrande andra plats i Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. Av många sökande har en oberoende jury utsett en aktör inom transportnäringen som har genomfört viktiga insatser för en mer hållbar och transportsmart bransch. Stort grattis till Wallenius Marine som tog hem segern!

KRAFTVÄRMEDAGAR

KRAFTVÄRMEDAGAR

Nyheter   •   Nov 05, 2018 14:24 CET

KIWA Inspecta academy höll den 25-26 oktober sina årligen återkommande Kraftvärmedagar, denna gång på Yasuragi Spa utanför Stockholm. Inför ca 180 intresserade deltagare från kraftvärmeindustrin fick WIBAX Biofuels förtroendet att presentera företaget, bioolja samt lite tips och tankar inför konvertering från fossilolja till bioolja.

Hemvändarträff på Skansen

Hemvändarträff på Skansen

Nyheter   •   Nov 02, 2018 10:10 CET

Piteå och Skellefteå saknar dig. Därför slår vi våra påsar ihop och välkomnar utflyttade och norrlandsvänner till en hemvändarträff på Skansen i Stockholm den 24 november. Wibax finns på plats och du är välkommen att besöka oss!

Wibax stöttar Ung Företagsamhet Norrbotten

Wibax stöttar Ung Företagsamhet Norrbotten

Nyheter   •   Okt 30, 2018 15:46 CET

Wibax har inför terminen 2018/2019 inlett ett samarbete med Ung Företagsamhet Norrbotten. - För Wibax känns det som ett naturligt steg att stötta Norrbottens unga entreprenörer och att vi som företag ska kunna bidra med våra erfarenheter. Vi tror dessutom att inom UF finns många av våra framtida medarbetare och samarbetspartners, säger David Wiklund, VD på Wibax Biofuels.

Wibax terminal i Uddevalla

Wibax terminal i Uddevalla

Nyheter   •   Okt 30, 2018 15:39 CET

Här ser ni den nya utlastning på Wibax terminal i Uddevalla och en av Wibax drygt 40 tankbilar. Med strategiskt placerade terminaler på flera orter i Sverige och Finland samt en heltäckande tankbilsflotta och egna järnvägsvagnar kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva logistiklösningar och bästa service.