Skip to main content

Idéhantering ökar elevinflytandet på Jämtlands Gymnasium

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:05 CEST

IT-företaget Idea2innovation avtalar med Jämtlands Gymnasium om leverans och implementering av idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats på nätet som bygger på samma logik som sociala medier. Syftet är att skapa ett helt nytt sätt att öka elevinflytandet. Målet är fler kreativa diskussioner, tillvaratagna idéer och en bättre skola.

– Vårt mål är att skapa Sveriges bästa yrkestekniska gymnasium senast 2018. En central del i förbättringsarbetet är ökat elevinflytande. Här skapar vi nu ett öppet forum på nätet där eleverna kan lämna sina idéer och förbättringsförslag dygnet runt. De kan diskutera, kommentera och utveckla idéerna i en miljö som passar dem, säger Britt Uddegård rektor på Fyrvalla gymnasium.

Idéhanteringssystemet WIDE blir det öppna forum som fångar in idéer och förbättringsförslag på ett och samma ställe. Både lärare och elever kan följa utvecklingen av idéer och själva bidra genom kommentarer för att sedan ta dem vidare till beslut och genomförande.

Det är IT-företaget Idea2Innovation, med bas i Åre, som har utvecklat WIDE, en molntjänst som ger struktur och överblick över alla idéer från medarbetare, kunder, samarbetspartner och andra intressenter. Idéer lämnas i form av digitala idékort där all information lagras med bilder, skisser och dokument. Idéerna utvecklas gemensamt eller i mindre grupper och ger underlag för prioritering och genomförande.

– Elevers och lärares samlade kunskaper och idéer har stor potential att bidra till en bättre skola. Vi har utvecklat ett idéhanteringssystem, som gör det möjligt för skolan att samla in en stor mängd idéer, systematiskt och strukturerat. Elever och lärare får dessutom återkoppling på sina idéer och kan förverkliga de idéer som leder till förbättringar. Idag finns det även ett behov och intresse från näringslivet att engagera sig, då är den här plattformen idealisk för kunskapsutbyte och lärande, säger Åse Angland Lindvall, sälj och marknadsansvarig, Idea2innovation.

Fyrvalla är med i Jämtlands Gymnasiums ”VINNA”, ett tvåårigt projekt som startade våren 2012 med syfte att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. Projektet finansieras till en del av ESF, Europeiska Socialfonden. Det ska på ett innovativt och nyskapande sätt stärka samarbetet mellan gymnasieskolan, det lokala näringslivet, universitetet och ideella organisationer.

Bland Idea2innovations övriga kunder som använder WIDE finns bland annat börsnoterade Skistar, Åre Destination, Destination Uppsala, världens största tillverkare av filter Camfil, Örebro Science Park, Skogstekniska klustret och Landstingen i Norrbotten och Västerbotten.

Almedalsveckan: Besök Skolvårens workshop Vision och verkstad om framtidens skola och ta del av VINNA-projektet samt idéhanteringssystemet WIDE, måndag 1/7 kl 13.30 – 17.00. Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron. Häng med i diskussion på Twitter under taggarna: #skolvåren, Samverkan, Skola, Skolpolitik, Skolutveckling.

För ytterligare information
Åse Angland Lindvall, sälj och marknadsansvarig, Idea2innovation, tel +46 070-601 01 81, ase.angland-lindvall@i2i.se www.i2i.se
Britt Uddegård, rektor Fyrvalla gymnasium, tel +46 070 - 289 06 80, britt.uddegard@zonline.se
www.vinna-ostersund.se

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation
IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats som bygger på samma logik som sociala medier. WIDE förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster genom att ge viktiga intressenter – exempelvis medarbetare, kunder och medlemmar – en molntjänst och arena för att utveckla idéer dygnet runt. WIDE kan användas fristående eller byggas in i befintliga kommunikationslösningar såsom intranät och webbplatser. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.


WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy