Skip to main content

Arbetslivsmuseer arbetar på Wikipedia

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:12 CET

Arbetslivsmuseerna har många frivilliga som är duktiga på att i text och bild beskriva teknik, byggnader och historia. Genom att bidra med materialet till det fria uppslagsverket Wikipedia kommer kunskapen att spridas mer och nå ut till nya och intresserade grupper som kanske inte har möjlighet att ta sig till enskilda museer eller platser. Wikipedias fria licenser gör också att till exempel skolelever kan använda bilder och filmer i presentationer och att den som vill kan göra en egen bok om kulturskatterna i närområdet.

- Vi ser med spänning fram emot samarbetet. Bland de aktiva på arbetslivsmuserena finns så mycket kunskap och engagemang som vi med glädje skall dela med oss av, säger Anders Lind, ordförande ArbetSam.

Under året kommer en serie föreläsningar och workshopar att genomföras där erfarna wikipedianer kommer att förmedla kunskap. Dels i hur det rent tekniska i att redigera och ladda upp bilder och filmer går till, men fokus kommer också att ligga på hur arbetsgången och wikipediakulturen är så att samarbetet med den befintliga wikipediagemenskapen ska bli bra.

- Att få in fler experter som kan bidra med sin kunskap är viktigt för att fortsätta utveckla och förbättra Wikipedia, säger Axel Pettersson, GLAM-ansvarig på Wikimedia Sverige. - Att dom dessutom kan bidra med både nya och gamla bilder och filmer gör att artiklarna blir ännu bättre och tydligare.

Första delen av samarbetet kommer att vara föreläsningar på Museimässan i Norrköping 15 mars och på Museidagarna i Kristianstad 3 maj. Därefter kommer det vara praktiskt inriktade workshopar och kontinuerligt samarbete under sommaren och hösten.

Kontakt

Torsten Nilsson, ArbetSam
Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

Fakta

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening med målet att göra kunskap fritt tillgänglig för alla bland annat genom att sprida information om Wikipedia och andra copyleft-projekt. Föreningen anordnar forskarkonferenser, utbildningar och insamlingar av exempelvis bilder i public domain. Föreningen har systerföreningar i ett trettiotal andra länder. Mer information på wikimedia.se.

Om ArbetSam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, är en nätverksorganisation för Sveriges drygt 1 430 arbetslivsmuseer som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv, bland annat genom att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet. Mer information på www.arbetsam.com.

Se även:

* Pressmeddelandet på Wikimedia Sveriges sida: http://se.wikimedia.org/wiki/Pressmeddelande_2013-02-25